Sökning: "möte"

Visar resultat 1 - 5 av 130 avhandlingar innehållade ordet möte.

 1. 1. Traditioner i möte : en kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Björn Haglund; Finn Callander; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fritidspedagoger; grundskolan;

  Sammanfattning : Kan fritidspedagoger bidra till att utveckla arbetet i skolan? I Björn Haglunds avhandling, Traditioner i möte. En kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan, studeras fritidspedagoger som arbetar med barngrupper under skoltid. LÄS MER

 2. 2. Marknad och möte : studier rörande politiska underhandlingar med folkmenigheter i Sverige och Finland intill Gustav II Adolfs tid

  Detta är en avhandling från Stockholm : Börtzells tryckeri, Esselte

  Författare :Nils Staf; [1935]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Möte med multimodalt material

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Eva Wennås Brante; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ungdomars möte med yrkesutbildning : en jämförelse mellan ungdomar i kommunal och företagsförlagd gymnasieutbildning

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Carl-Gustaf Carlsson; Per-Erik Ellström; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Yrkesskolor; Gymnasieskolan; Yrkesutbildning; Sverige; Jämförande pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The main purpose in this thesis was to study young persons and their encounter with vocational education and training as related to industrial work. Another was to compare the situation for these persons in two school organizations, a municipal upper secondary school and an industrial upper secondary school situated within a private company. LÄS MER

 5. 5. Möte med det förflutna digitaliserade primärkällor i historieundervisningen

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Karin Sandberg; Lotta Vikström; Thomas Nygren; Ann-Kristin Högman; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History didactics; digitalized primary sources; historical thinking; historical empathy; contextualization; upper secondary school; didaktik; historieundervisning; digitaliserade primärkällor; historiskt tänkande; historisk empati; kontextualisering; gymnaiset; historia; History; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : In recent years, the Swedish educational system has undergone considerable change. A new curriculum and swift digitization via the implementation of the "one-to-one" system have increased the call for new teaching methods in schools. LÄS MER