Sökning: "möte"

Visar resultat 1 - 5 av 108 avhandlingar innehållade ordet möte.

 1. 1. Traditioner i möte : en kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Björn Haglund; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; fritidspedagoger; grundskolan;

  Sammanfattning : Kan fritidspedagoger bidra till att utveckla arbetet i skolan? I Björn Haglunds avhandling, Traditioner i möte. En kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan, studeras fritidspedagoger som arbetar med barngrupper under skoltid. LÄS MER

 2. 2. Marknad och möte : studier rörande politiska underhandlingar med folkmenigheter i Sverige och Finland intill Gustav II Adolfs tid

  Detta är en avhandling från Stockholm : Börtzells tryckeri, Esselte

  Författare :Nils Staf; Stockholms högskola.; [1935]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ungdomars möte med yrkesutbildning : en jämförelse mellan ungdomar i kommunal och företagsförlagd gymnasieutbildning

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Carl-Gustaf Carlsson; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Yrkesskolor; Gymnasieskolan; Yrkesutbildning; Sverige; Jämförande pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The main purpose in this thesis was to study young persons and their encounter with vocational education and training as related to industrial work. Another was to compare the situation for these persons in two school organizations, a municipal upper secondary school and an industrial upper secondary school situated within a private company. LÄS MER

 4. 4. Möte med det förflutna digitaliserade primärkällor i historieundervisningen

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Karin Sandberg; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; historia; History; pedagogik; Education; History didactics; digitalized primary sources; historical thinking; historical empathy; contextualization; upper secondary school; didaktik; historieundervisning; digitaliserade primärkällor; historiskt tänkande; historisk empati; kontextualisering; gymnaiset;

  Sammanfattning : En dator till varje elev, det som ofta kallas en-till-en, har skapat nya förutsättningar för undervisning. I denna studie får gymnasieelever arbeta med digitaliserade primärkällor i historieundervisningen. LÄS MER

 5. 5. Myt, makt och möte Om ett genuskulturellt rotsystem betraktat genom en skådespelarutbildning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för musik- och teatervetenskap

  Författare :Ulrika von Schantz; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; actor education and gender; cutural hegemony; cultural heritage; power relations; psychoanalysis; hermeneutics; myths and discourses; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Theatre; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Teatervetenskap; teatervetenskap; Theatre Studies;

  Sammanfattning : This dissertation concerns a certain experienced (sub)reality, a reality which emerged from something “in between”, from a confluence of factors - the project Gender on Stage, a particular actor education programme and myself in the role of observer. The project Gender on Stage started as an interdisciplinary study between the National Academy of Mime and Acting in Stockholm and the Department of Theatre Studies and the Department of Nordic Languages at Stockholm University. LÄS MER