Sökning: "Soviet Literature"

Visar resultat 1 - 5 av 33 avhandlingar innehållade orden Soviet Literature.

 1. 1. Borders and Belonging : Nation-Building in Georgia's Armenian and Azerbaijani Ethno-Regions, 2004–2012

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Government, Uppsala University

  Författare :Christofer Berglund; Sten Widmalm; Sven Oskarsson; Svante Cornell; Timothy Blauvelt; Henry E. Hale; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ethnic conflicts; nation-building; borderlands; minorities; integration; language politics; matched-guise experiments; South Caucasus; Georgia; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : Since the fall of the Soviet Union, scholars researching ethnic politics have approached the South Caucasus as a testing ground for theories of separatism and conflict. But the 2003 Rose Revolution brought a new generation of politicians to power in Georgia. LÄS MER

 2. 2. Något betydelsefullt Leonid Dobyčins möten bortom orden i den sovjetiska samtiden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet

  Författare :Hans Andersson; Per-Arne Bodin; Irina Sandomirskaja; Ingunn Lunde; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Leonid Dobychin; L. Dobyčin; Russian Literature; Soviet Literature; Soviet Culture; 1920s; 1930s; Prose; Short Stories; Modernism; Formalism; Realism; Encounter; Meeting; Detail; Rhythm; Epiphany; Everyday Life; Bryansk; Leningrad; Petrograd; Saint Petersburg; Leonid Dobyčin; L. Dobyčin; rysk litteratur; sovjetisk litteratur; sovjetisk kultur; 1920-talet; 1930-talet; prosa; noveller; modernism; formalism; realism; möte; detalj; rytm; epifani; vardagsliv; Brjansk; Leningrad; Petrograd; Sankt Petersburg; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : This thesis studies the 1931 short story collection Portret [The Portrait] by the Russian author Leonid Ivanovich Dobychin (1894–1936?). My main argument is that the principal theme in Dobychin’s writings arises out of the complexities of human encounters. LÄS MER

 3. 3. Metaistorija Bulata Okudžavy Obraz dokumenta v romane Putešestvie diletantov

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Svetlana Ouvarova; Peter Alberg Jensen; Erik Egeberg; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Okudzhava; Russian literature; novel; historical novel; history; Soviet; document; narrative; metahistory; fictional; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : This study examines Okudzhava’s depiction of the process of documentalization of the past as a defining feature of the novel Puteshestviediletantov, giving reason to consider it a form of metahistory, or an artistic statement on the subject of historical knowledge.The image of the document plays a central role in the novel Puteshestviediletantov. LÄS MER

 4. 4. Alien Places in Late Soviet Science Fiction : The "Unexpected Encounters" of Arkady and Boris Strugatsky as Novels and Films

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Henriette Cederlöf; Anna Ljunggren; Yvonne Howell; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arkady Strugatsky; Boris Strugatsky; science fiction; heterotopia; paradigm shift; Soviet culture; 1970s; Gothic; adaptation; Stalker; Roadside Picnic; Dead Mountaineer s Hotel; Arkadij Strugatskij; Boris Strugatskij; paradigmskifte; science fiction; heterotopi; Sovjetunionen; 1970-talet; adaption; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : This dissertation deals with how science fiction reflects the shift in cultural paradigms that occurred in the Soviet Union between the 1960s and the 1970s. Interest was displaced from the rational to the irrational, from a scientific-technologically oriented optimism about the future to art, religion, philosophy and metaphysics. LÄS MER

 5. 5. Alien Places in Late Soviet Science Fiction The "Unexpected Encounters" of Arkady and Boris Strugatsky as Novels and Films

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Henriette Cederlöf; Anna Ljunggren; Yvonne Howell; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Arkady Strugatsky; Boris Strugatsky; science fiction; heterotopia; paradigm shift; Soviet culture; 1970s; Gothic; adaptation; Stalker; Roadside Picnic; Dead Mountaineer s Hotel; Arkadij Strugatskij; Boris Strugatskij; paradigmskifte; science fiction; heterotopi; Sovjetunionen; 1970-talet; adaption; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : This dissertation deals with how science fiction reflects the shift in cultural paradigms that occurred in the Soviet Union between the 1960s and the 1970s. Interest was displaced from the rational to the irrational, from a scientific-technologically oriented optimism about the future to art, religion, philosophy and metaphysics. LÄS MER