Sökning: "Soviet Literature"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade orden Soviet Literature.

 1. 1. Något betydelsefullt Leonid Dobyčins möten bortom orden i den sovjetiska samtiden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet

  Författare :Hans Andersson; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Leonid Dobychin; L. Dobyčin; Russian Literature; Soviet Literature; Soviet Culture; 1920s; 1930s; Prose; Short Stories; Modernism; Formalism; Realism; Encounter; Meeting; Detail; Rhythm; Epiphany; Everyday Life; Bryansk; Leningrad; Petrograd; Saint Petersburg; Leonid Dobyčin; L. Dobyčin; rysk litteratur; sovjetisk litteratur; sovjetisk kultur; 1920-talet; 1930-talet; prosa; noveller; modernism; formalism; realism; möte; detalj; rytm; epifani; vardagsliv; Brjansk; Leningrad; Petrograd; Sankt Petersburg; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : This thesis studies the 1931 short story collection Portret [The Portrait] by the Russian author Leonid Ivanovich Dobychin (1894–1936?). My main argument is that the principal theme in Dobychin’s writings arises out of the complexities of human encounters. LÄS MER

 2. 2. Metaistorija Bulata Okudžavy Obraz dokumenta v romane Putešestvie diletantov

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Svetlana Ouvarova; Stockholms universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Okudzhava; Russian literature; novel; historical novel; history; Soviet; document; narrative; metahistory; fictional; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : This study examines Okudzhava’s depiction of the process of documentalization of the past as a defining feature of the novel Puteshestvie diletantov, giving reason to consider it a form of metahistory, or an artistic statement on the subject of historical knowledge.The image of the document plays a central role in the novel Puteshestvie diletantov. LÄS MER

 3. 3. Alien Places in Late Soviet Science Fiction The "Unexpected Encounters" of Arkady and Boris Strugatsky as Novels and Films

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Henriette Cederlöf; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; slaviska språk; Slavic Languages; Arkady Strugatsky; Boris Strugatsky; science fiction; heterotopia; paradigm shift; Soviet culture; 1970s; Gothic; adaptation; Stalker; Roadside Picnic; Dead Mountaineer s Hotel; Arkadij Strugatskij; Boris Strugatskij; paradigmskifte; science fiction; heterotopi; Sovjetunionen; 1970-talet; adaption;

  Sammanfattning : This dissertation deals with how science fiction reflects the shift in cultural paradigms that occurred in the Soviet Union between the 1960s and the 1970s. Interest was displaced from the rational to the irrational, from a scientific-technologically oriented optimism about the future to art, religion, philosophy and metaphysics. LÄS MER

 4. 4. "Att skapa en ny värld" : Samhällsyn, kvinnosyn och djuppsykologi hos Karin Boye

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Barbro Gustafsson Rosenqvist; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Karin Boye; utopia; Swedish and European literature in the 1920s and 1930s; Clarté; femininity; depth psychology; civilization critic; analyses of ideas; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The Swedish author Karin Boye (1900-1941) has mainly been regarded as preoccupied with private problems and eternal, existential questions. Her writings as well as her life have been interpreted in terms of this preconception. LÄS MER

 5. 5. Von Jungen Pionieren und Gangstern Der Kinder- und Jugendkriminalroman in der DDR

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Corina Löwe; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; German; Tyska; Children’s literature; Detective Novels; GDR; Ideology; Intermediality; Young Adults; Socio-Historical Approach; Socialist Society; Kinder- und Jugendliteratur; Kriminalromane; DDR; Ideologie; Intermedialität; Literaturgeschichte; sozialistische Gesellschaft; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages Germanic languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Germanistik; German; tyska;

  Sammanfattning : This dissertation examines detective novels for children and young adults written and published in the German Democratic Republic (GDR). The aim of the thesis is to study how the genre developed under the conditions of a socialist society. LÄS MER