Sökning: "prosa"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade ordet prosa.

 1. 1. Ut musica prosa : Musikaliseringens former och funktioner i några texter av E.T.A. Hoffmann

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Barbara Knochenhauer; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; E.T.A. Hoffmann; German Romanticism; Intermediality; Interart Studies; Melopoetics; Literature and Music; Music and Literature; Musicalization; Verbal Music; Word and Music Studies; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis elucidates forms and functions of musicalization in some texts by the German writer (composer, painter, jurist etc) E.T.A. Hoffmann (1776-1822). LÄS MER

 2. 2. Något betydelsefullt Leonid Dobyčins möten bortom orden i den sovjetiska samtiden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet

  Författare :Hans Andersson; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Leonid Dobychin; L. Dobyčin; Russian Literature; Soviet Literature; Soviet Culture; 1920s; 1930s; Prose; Short Stories; Modernism; Formalism; Realism; Encounter; Meeting; Detail; Rhythm; Epiphany; Everyday Life; Bryansk; Leningrad; Petrograd; Saint Petersburg; Leonid Dobyčin; L. Dobyčin; rysk litteratur; sovjetisk litteratur; sovjetisk kultur; 1920-talet; 1930-talet; prosa; noveller; modernism; formalism; realism; möte; detalj; rytm; epifani; vardagsliv; Brjansk; Leningrad; Petrograd; Sankt Petersburg; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : This thesis studies the 1931 short story collection Portret [The Portrait] by the Russian author Leonid Ivanovich Dobychin (1894–1936?). My main argument is that the principal theme in Dobychin’s writings arises out of the complexities of human encounters. LÄS MER

 3. 3. Risse als Weltspur: Die ästhetische Verarbeitung von Globalisierung im Werk von Botho Strauß

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Sascha Prostka; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Botho Strauß; tyskspråkig samtidslitteratur; globalisering; systemteori; litterär analys; essä; prosa; drama; Tyskland;

  Sammanfattning : Denna avhandling undersöker och kartlägger hur globaliseringen bearbetas litterärt-estetiskt hos den tyskspråkiga författaren Botho Strauß (född 1944). Resultaten visar hur globaliseringen används, speglas och diskuteras i författarens texter sedan 1960-talet. Det globaliseringskoncept alt. LÄS MER

 4. 4. Musik in der Prosa von Günter Grass Intermediale Bezüge  —Transmediale Perspektiven

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Beate Schirrmacher; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; German; tyska; Günter Grass; Intermediality; Transmediality; Music; Intermedial references; German literature; Die Blechtrommel; The Tin Drum; Ein weites Feld; Too Far Afield; Im Krebsgang; Crabwalk; Vergegenkunft; Paspresenture;

  Sammanfattning : The thesis explores the role of music in Günter Grass’s novels. In pointing out the vital role of intermediality for Grass’s narrative strategies, the thesis opens up for a new, intermedial perspective on his work. LÄS MER

 5. 5. Romanen och evangeliet : Former för Jesusgestaltning i Pär Lagerkvists prosa

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Norma Bokförlag

  Författare :Stefan Klint; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Jesus in fiction; the Bible and literature; the Bible and the arts; reception history; reception criticism; reception theory; Pär Lagerkvist; Barabbas; Det eviga leendet The Eternal Smile ; Gospel; genre history; form history; Hans Robert Jauss; literarisation ; biblical cultural studies; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; New Testament Exegesis; nya testamentets exegetik;

  Sammanfattning : This study of the reception of the Gospels in modern fiction combines biblical studies with literary criticism. As a dissertation in the field of New Testament exegesis, the study attempts to establish a middle course between a postmodern (Anglo-American) cultural studies-approach, and a more classical (German) examination of the Bible’s evolving history of interpretation or Wirkungsgeschichte. LÄS MER