Sökning: "detalj"

Visar resultat 1 - 5 av 228 avhandlingar innehållade ordet detalj.

 1. 1. Något betydelsefullt Leonid Dobyčins möten bortom orden i den sovjetiska samtiden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet

  Författare :Hans Andersson; Per-Arne Bodin; Irina Sandomirskaja; Ingunn Lunde; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Leonid Dobychin; L. Dobyčin; Russian Literature; Soviet Literature; Soviet Culture; 1920s; 1930s; Prose; Short Stories; Modernism; Formalism; Realism; Encounter; Meeting; Detail; Rhythm; Epiphany; Everyday Life; Bryansk; Leningrad; Petrograd; Saint Petersburg; Leonid Dobyčin; L. Dobyčin; rysk litteratur; sovjetisk litteratur; sovjetisk kultur; 1920-talet; 1930-talet; prosa; noveller; modernism; formalism; realism; möte; detalj; rytm; epifani; vardagsliv; Brjansk; Leningrad; Petrograd; Sankt Petersburg; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : This thesis studies the 1931 short story collection Portret [The Portrait] by the Russian author Leonid Ivanovich Dobychin (1894–1936?). My main argument is that the principal theme in Dobychin’s writings arises out of the complexities of human encounters. LÄS MER

 2. 2. Patterns of Destiny : Hindu Nāḍī Astrology

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Martin Gansten; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Candrakalanadi; Devakerala; Gurunadi; Dhruvanadi; Amsanadi; karman; karma; predestination; free will; fate; purusakara; daiva; divination; astrology; jyotihsastra; jyotisa; Nadi; Hindu astrology; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ;

  Sammanfattning : Like all divination, Hindu astrology (jyotisa) is concerned with central religious issues such as man’s relation to the world, moral responsibility, and the revelation of a coherent divine order underlying human experience. Comprising a descriptive as well as a prescriptive aspect, jyotisa allows for both prediction and the exercise of free will. LÄS MER

 3. 3. Single Phase Convective Heat Transfer with Nanofluids An Experimental Approach

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Ehsan Bitaraf Hgahighi; Björn E. Palm; Elena V. Timofeeva; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; nanofluid; convective heat transfer; thermal conductivity; viscosity; heat transfer coefficient; performance; pumping power; Reynolds number; shelf stability;

  Sammanfattning : Nanofluids (NFs) are engineered colloids of nanoparticles (NPs) dispersed homogenously within base fluids (BFs). Due to the presence of NPs, the thermophysical and transport properties of BFs are subject to change. LÄS MER

 4. 4. Doing Language Policy A Micro-Interactional Study of Policy Practices in English as a Foreign Language Classes

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Alia Amir; Jan Anward; Mathias Broth; Nigel Musk; Arja Piirainen-Marsh; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Conversation analysis; ethnomethodology; language policy; practiced language policy; language policing; classroom discourse; EFL; TEFL; codeswitching; Samtalsanalys; etnometodologi; språkpolitik; language policing; klassrumsinteraktion; engelskundervisning; kodväxling;

  Sammanfattning : This study investigates foreign language classroom talk and micro-level language policy-in-process from an ethnomethodological conversation analytic perspective. The study is based on 20 hours of video recordings from 20 lessons in an English as a Foreign Language classroom (EFL) in grades 8 and 9 of an international compulsory school in Sweden between the years 2007 and 2010. LÄS MER

 5. 5. Chicagoskolan : institutionaliseringen, idétraditionen och vetenskapen

  Detta är en avhandling från Lund : Sociologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Oscar Andersson; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Chicagoskolan; desorganisation; Ernest W. Burgess; invasion; livshistoria; marginal man; naturhistoria; Robert E. Park; rasrelationscykeln; succession; W. I. Thomas;

  Sammanfattning : Forskarna inom Chicagoskolan var de första i ett akademiskt ramverk som systematiskt och etnografiskt satte gruppen och människan i centrum i en modern urban kontext. Det hade förekommit andra som skrivit om industrialism, modernism, urbanitet och de fattiga i slummen, men inte på ett lika systematiskt och genomträngande sätt som Chicagoskolan. LÄS MER