Sökning: "1930-talet"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade ordet 1930-talet.

 1. 1. Lee Miller : Fotografier från 1930-talet

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för konstvetenskap, Umeå universitet

  Författare :Anna Rådström; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Solister i mångfalden : signaturerna Bang, Maud och Attis och andra kvinnliga dagspressjournalister med utgångspunkt i 1930-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Univ

  Författare :Kristina Lundgren; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kvinnliga journalister – Sverige – 1930-talet – 1940-talet – 1950-talet; Periodicals; Journalists; Sweden; Alving; Barbro; 1909-1987; Adlercreutz; Maud; 1907-2000; Ljungström; Astrid; 1905-1987; Kvinnliga journalister; Sverige; 1930-talet; 1940-talet; Idun;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Visioner om medborgerliga publiker : Medier och socialreformism på 1930-talet

  Detta är en avhandling från Höör : Symposion Brutus Östlings bokförlag

  Författare :Petter Tistedt; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; history; social reform; social engineering; population debate; leisure; mass media; political culture; democracy; advertising; Sweden; 1930s; Alva Myrdal; Gunnar Myrdal; historia; socialreformism; social ingenjörskonst; befolkningsdebatt; fritid; massmedia; politisk kultur; demokrati; reklam; Sverige; 1930-tal; Alva Myrdal; Gunnar Myrdal; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation investigates how progressive social reformers in Sweden used mass media in order to encourage the general public to take part in discussions on contemporary social and political problems. Two cases are studied in detail: the population debates of the mid-1930s, and the Modern Leisure exhibition in Ystad 1936. LÄS MER

 4. 4. Att har barn med är en god sak Barn, medier och medborgarskap under 1930-talet

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anne-Li Lindgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; History of childhood; childhood and media; media history; notions of citizenship; Swedish Folkhem and welfare state; democratisation; nationalism; education; Barndom; historia; medborgarskap; medier; folkhemspolitik; nationell idenitet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om hur samhället presenterades för barn via skolradion och Folkskolans barntidning under 1930-talet. I avhandlingen granskas hur såväl barnen som medierna i sig gjordes till redskap i den ideologiska striden om välfärdsstatens förändring och innebörder under 1900-talet. LÄS MER

 5. 5. Skuld och tanke : svensk statsskuldsproblematik i ett internationellt perspektiv före 1930-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Christer Franzén; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER