Sökning: "Epiphany"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet Epiphany.

 1. 1. Novel writing and moral philosophy as aspects of a single struggle : Iris Murdoch's hybrid novels

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Anna Victoria Hallberg; Lars-Åke Skalin; Beata Agrell; Anniken Greve; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Iris Murdoch; hybrid novel; philosophical novel; morality; viva-voce; epiphany; plot; Plato; Wittgenstein; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This investigation pursues a thesis, namely that moral philosopher and novelist Iris Murdoch was a writer of hybrid novels. Murdoch’s novels are hybrid constructions where she tries to make reflections on moral intuitions discernible and experienced within the novels’ own “system”. LÄS MER

 2. 2. Något betydelsefullt Leonid Dobyčins möten bortom orden i den sovjetiska samtiden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska, Stockholms universitet

  Författare :Hans Andersson; Per-Arne Bodin; Irina Sandomirskaja; Ingunn Lunde; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Leonid Dobychin; L. Dobyčin; Russian Literature; Soviet Literature; Soviet Culture; 1920s; 1930s; Prose; Short Stories; Modernism; Formalism; Realism; Encounter; Meeting; Detail; Rhythm; Epiphany; Everyday Life; Bryansk; Leningrad; Petrograd; Saint Petersburg; Leonid Dobyčin; L. Dobyčin; rysk litteratur; sovjetisk litteratur; sovjetisk kultur; 1920-talet; 1930-talet; prosa; noveller; modernism; formalism; realism; möte; detalj; rytm; epifani; vardagsliv; Brjansk; Leningrad; Petrograd; Sankt Petersburg; slaviska språk; Slavic Languages;

  Sammanfattning : This thesis studies the 1931 short story collection Portret [The Portrait] by the Russian author Leonid Ivanovich Dobychin (1894–1936?). My main argument is that the principal theme in Dobychin’s writings arises out of the complexities of human encounters. LÄS MER

 3. 3. Överskridandets strategier : lyrisk romankonst och dess uttryck hos Rosendahl, Trotzig och Lillpers

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Pär-Yngve Andersson; Lars-Åke Skalin; Staffan Bergsten; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Litteraturvetenskap; lyrical novel; spatial form; epiphany; Sven Rosendahl; Birgitta Trotzig; Birgitta Lillpers; litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : In this thesis I describe and analyse the concept of ”lyrical novel” in relation to concrete textual examples. Referring to Waismann’s open texture (porösität) and Wittgensteins ”family resemblance” I study texts that resemble each other although their lyrical features may not be identical. LÄS MER

 4. 4. Från Orfeus till Eurydike : en rörelse i samtida svensk lyrik

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Lena Malmberg; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General and comparative literature; Bruno K. Öijer.; Jesper Svenbro; Birgitta Lillpers; Ann Jäderlund; Arne Johnsson; Katarina Frostenson; epiphany; poetry of mourning; contemporary Swedish poetry; elegy; Eurydice; Orpheus; literature criticism; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : The Orphic myth takes an important position through the history of poetry. Due to the cultural climate the myth has been assumed either to raise the position of the poet or to discuss the limitations of performed poetry. LÄS MER

 5. 5. "Men jag ville hjälpa" : studier i Lars Ahlins 1940-talsnovellistik

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Carin Ann-Marie Röjdalen; Beata Agrell; Birte Sjöberg; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Lars Ahlin; short story; story writing; 1940s; functional aestehetics; epiphany; maieutic method; hardboiledness; reading strategies; moments of explanation; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER