Sökning: "Anja Thorsten"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Anja Thorsten.

 1. 1. Berättelseskrivande i skolan : Att studera, beskriva och utveckla ett kunnande

  Författare :Anja Thorsten; Katarina Eriksson Barajas; Eva Wennås-Brante; Christina Olin-Scheller; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning Study; practice-based research; story-writing; Variation Theory; writing instruction; Berättelseskrivande; Learning study; praktiknära forskning; skrivundervisning; svenskdidaktik; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om hur kunnandet att skriva berättelser kan bli undervisningsbart. Detta belyses ur två infallsvinklar, svenskdidaktiskt och metodologiskt. LÄS MER

 2. 2. Perspektiv och problemlösning i berättelseskrivande : Vad elever behöver lära sig och hur det kan synliggöras i undervisningen

  Författare :Anja Thorsten; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Story writing; writing instruction; creative writing; Variation Theory; Learning Study; primary school; berättelseskrivande; skrivundervisning; kreativt skrivande; variationsteorin; learning study; grundskolan;

  Sammanfattning : The aim of the study at hand is to generate knowledge about what pupils aged nine to ten years old need to discern in order to develop the ability to write stories with a well-developed, exciting and coherent plot, and how teaching can make it possible for the pupils to develop this ability. The theoretical framework has been Variation Theory. LÄS MER

 3. 3. Essays on Development and Politics in Sub-Saharan Africa

  Författare :Jonas Poulsen; Eva Mörk; Niklas Bengtsson; Karl Moene; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ANC; regression discontinuity; IV; party effects; Rwandan genocide; rainfall; propaganda; social capital; South Africa; mining; resource curse; crime; criminality; Internet; protests; submarine cables; regime change; Africa; employment; light;

  Sammanfattning : Essay I: The African National Congress (ANC) can look back on eighty years of struggle which resulted in the liberation of black Africans, the creation of a democratic constitution and free elections. However, the last twenty years of ANC rule has been criticized for the failure to bring higher living standards for the formerly oppressed. LÄS MER