Sökning: "konsumtion"

Visar resultat 1 - 5 av 122 avhandlingar innehållade ordet konsumtion.

 1. 1. Arkitektur och konsumtion : Reyner Banham och utbytbarhetens estetik

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Helena Mattsson; KTH.; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Reyner Banham; architecture; consumption; design; aesthetic; Independent Group; Post-war period; Jean Baudrillard; late capitalism; pop art; mass production; Walter Benjamin; Richard Hamilton; differentiated market; flexible organization; the new brutalism; Alison and Peter Smithson; House of the Future; machine aesthetics; futurism; technology; tradition; environment; operative criticism; Buckminster Fuller; arkitektur; konsumtion; design; estetik; Independent group; efterkrigstiden; senkapitalism; popkonst; massproduktion; populärkultur; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : The dissertation analyses the relation between architecture, design and consumption according to Peter Reyner Banham’s notion of an “aesthetics of expendability”. This issue is studied through such source materials as texts, buildings, competition entries and exhibitions produced from the early fifties to the early sixties. LÄS MER

 2. 2. Barns medierade värld syskonsamspel, lek och konsumtion

  Detta är en avhandling från Stockholm : Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Ylva Ågren; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social interaction; meaning making; positionings; siblings; age; generation; mediatization; media; computer games; play practices; consumption; communities of practice; cultural capital; taste; negotiations; child-hood studies; barnkultur; aktörskap; social interaktion; meningsskapande; positioneringar; syskonskap; åldersordning; medialisering; medier; datorspel; lek; musik; TV; konsumtion; praktikgemenskap; kulturellt kapital; smak; förhandlingar; Child and Youth Science; barn- och ungdomsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on sibling interaction and children’s everyday media practices in their homes. Ten sibling pairs, aged four to nine years, have been followed in their homes during a six-month period with media ethnographic methods. The data mainly consist of video recorded sibling interactions. LÄS MER

 3. 3. Consuming for friendship : Children´s perceptions of relational consumption

  Detta är en avhandling från Linnaeus University Press

  Författare :Erika Lundby; Linnéuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; Consumption; Economic Recourses; Economic Vulnerability; Friendship; Materialism; Money; Peers; Relational Consumption; Socialisation; Tweens.; Barn; Ekonomisk utsatthet; Ekonomiska resurser; Konsumtion; Materialism; Pengar; Relationell Konsumtion; Socialisering; Tweens; Vänskap.; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Swedish children have, from a historical perspective and compared with many other countries, greater economic resources and a higher material living standard. However, there is a widening gap between affluent and vulnerable households in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Förpackningens förvandlingar : Konsumtion och karneval i barnboken

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlssons Förlag AB

  Författare :Martin Hellström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Comparative literature; Litteraturvetenskap; Children s literature; consumption; package; carnival; Zygmunt Bauman; Mikhail Bakhtin; Roald Dahl; Herge; Tove Jansson; Astrid Lindgren; Barbro Lindgren; Christine Nöstlinger; Maurice Sendak; konsumtion; förpackningar; barnlitteratur; Astrid Lindgren; Barbro Lindgren; Tove Jansson; Maurice Sendak; Hergé; Andy Warhol; Roald Dahl; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Barnlitteratur; förpackning; karneval; Michail Bachtin;

  Sammanfattning : Här studeras den massproducerade förpackningen som motiv inom ett flertal barnböcker, såsom Pippi Långstrump och Mio min Mio av Astrid Lindgren, Charlie and the Chocolate factory av Roald Dahl, In the Night Kitchen av Maurice Sendak, Korken flyger av Barbro Lindgren, samt ett flertal verk av Tove Jansson och Herge. I dessa verk ses förpackningen som den främsta symbolen för vårt konsumtionssamhälle. LÄS MER

 5. 5. Barriärer och broar för hållbar konsumtion Fyra typer av medborgarkonsumenter och möjligheterna för deras engagemang

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science; Stockholm University

  Författare :Henric Barkman; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainable consumption; political consumption; sustainable citizenship; barriers; consumer types; citizen-consumer; cluster analysis; citizenship; perceived opportunities; hållbar konsumtion; politisk konsumtion; hållbart medborgarskap; barriärer; konsumenttyper; medborgarkonsumenter; klusteranalys; subgruppsanalys; medborgarskap; uppfattade möjligheter; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : Sustainable consumption is seen as a crucial political issue on the global agenda by politicians, the scientific community, and citizens who are worried about unsustainable consumption. However, several studies have shown that some consumers with "green" values do not consume sustainably – there is often a gap between attitude and behavior. LÄS MER