Sökning: "Polen"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade ordet Polen.

 1. 1. Berättade liv, berättat Polen en etnologisk studie av hur högutbildade polacker gestaltar identitet och samhälle

  Detta är en avhandling från Umeå : Kultur och medier

  Författare :Katarzyna Wolanik Boström; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; Poland; transformation; transition; life story; narrativity; narrative identity; biography; well-educated strata; proffessionals; intelligentsia; family; gender; social relationships; childhood; education; school system; everyday-life; proffessional life; work; career; social circles; field; informal relations; legitimacy; capital; distinctions; socialism; communism; post-communism; Etnologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : The study takes its point of departure in the notions of life story, narrativity and context. It is based on extensive life story interviews with well-educated professionals in Poland – academics, teachers, managers, physicians, artists – during the period of transformation (or transition) from ”real socialism” to democracy and a market economy. LÄS MER

 2. 2. Stanna eller återvända : Flyktingskap, återvändande och kvarstannande bland polska kvinnliga överlevande från koncentrationslägret Ravensbrück 1945-1946

  Detta är en avhandling från Umeå : Kultur och medier

  Författare :Wirginia Bogatic; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ravensbrück; tvångsmigranter; Polen; koncentrationsläger; diaspora; kollektivt minne; flyktingskap; exil; sociologisk generation; oral history; life story intervjuer; levnadsberättelser; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om beslutsprocessen i fråga om återvändande till sitt hemland eller kvarstannande i flyktingskap, hos de överlevande polska kvinnliga koncentrationslägerfångar som räddades till Sverige 1945 med räddningsaktionen De vita bussarna. Räddningsaktionens namn till trots, lämnade kvinnorna koncentrationslägret Ravensbrück ombord på ett tåg. LÄS MER

 3. 3. Mediated Europes Discourse and Power in Ukraine, Russia and Poland During Euromaidan

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Roman Horbyk; Södertörns högskola.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; media; discourse; power; postcolonial theory; foreign policy; journalists; politicians; Europe; Ukraine; Russia; Poland; Euromaidan; медії; дискурс; влада; зовнішня політика; журналісти; політики; Европа; Україна; Росія; Евромайдан; medier; diskurs; makt; utrikespolitik; journalister; politiker; Europa; Ukraina; Ryssland; Polen; Euromajdan; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This study focuses on mediated representations of Europe during Euromaidan and the subsequent Ukraine–Russia crisis, analysing empirical material from Ukraine, Poland and Russia. The material includes articles from nine newspapers, diverse in terms of political and journalistic orientation, as well as interviews with journalists, foreign policymakers and experts, drawing also on relevant policy documents as well as online and historical sources. LÄS MER

 4. 4. Barn och konflikter : En studie av hur konflikter gestaltar sig i svenska och polska barns medvetande

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Andrzej Szklarski; [1996]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barn; Konflikter; Sverige; Polen;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie är att utforska och beskriva hur barn erfar och upplever konflikter. Min avsikt är att därigenom nå en ökad förståelse för detta viktiga inslag i barns liv. (Diskussion kring begreppen erfarenhet och upplevelse finner läsaren i kapitel 4.2. LÄS MER

 5. 5. Polen i svensk politik 1617-26

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

  Författare :Axel Norberg; Stockholms universitet.; [1974]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER