Sökning: "politiker"

Visar resultat 1 - 5 av 96 avhandlingar innehållade ordet politiker.

 1. 1. Eric Benzelius d.y. : en frihetstida politiker

  Författare :Björn Ryman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Benzelius; Erik; d.y.; 1675-1743;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Företagare eller politiker? En studie av styrelsearbete i kommunala bostadsbolag

  Författare :Oskar Svärd; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Styrelsearbete; Kommunala bolag; Institutionell logik; Corporate governance; Politiker; Styrelseprocesser; Styrelsestruktur; Styrelsefunktioner;

  Sammanfattning : Today municipally owned companies are an established part of the Swedish local organisation. Municipally owned companies are situated in the boundary between the public and private sectors and that leads us to ask what effect this has on the work of their boards. LÄS MER

 3. 3. Bakom riksdagens fasad

  Författare :Magnus Hagevi; Peter Esaiasson; Sören Holmberg; Erik Damgaard; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; riksdagen; makt; inflytande; politiker; partigrupp; utskott; karriär; politik; beteende; rational choice; institution; struktur; parti; partiledning; individualisering; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Bakom riksdagens fasad är en bok om riksdagens ledamöter. Den tar sin utgångspunkt i de påståenden som gör gällande att folket individualiseras, men inte folkets främsta företrädare i riksdagen. LÄS MER

 4. 4. Riksdagen utifrån : en gahrtonsk teori synas i sömmarna

  Författare :Magnus Hagevi; Peter Esaiasson; Holmberg Holmberg; Isberg Magnus; University of Gothenburg; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; riksdagen; politiker; parti; partigrupp; riksdagsgrupp; socialisation; karriär; status; anpassning; sanktion; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Riksdagen utifrån är en bok om riksdagens ledamöter. Den handlar om Per Gahrtons kontroversiella teori: tvingas riksdagsledamöterna att ge upp sina egna målsättningar och anpassa sig till partiledningen? Frågan besvaras genom att riksdagsledamöternas åsikter, status och roller undersöks. LÄS MER

 5. 5. Mediated Europes : Discourse and Power in Ukraine, Russia and Poland During Euromaidan

  Författare :Roman Horbyk; Johan Fornäs; Patrik Åker; Sabina Mihelj; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; media; discourse; power; postcolonial theory; foreign policy; journalists; politicians; Europe; Ukraine; Russia; Poland; Euromaidan; медії; дискурс; влада; зовнішня політика; журналісти; політики; Европа; Україна; Росія; Евромайдан; medier; diskurs; makt; utrikespolitik; journalister; politiker; Europa; Ukraina; Ryssland; Polen; Euromajdan; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This study focuses on mediated representations of Europe during Euromaidan and the subsequent Ukraine–Russia crisis, analysing empirical material from Ukraine, Poland and Russia. The material includes articles from nine newspapers, diverse in terms of political and journalistic orientation, as well as interviews with journalists, foreign policymakers and experts, drawing also on relevant policy documents as well as online and historical sources. LÄS MER