Social interactions : studies of contextual effects and endogenous processes

Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Sociology, Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.