Sökning: "kommun"

Visar resultat 1 - 5 av 139 avhandlingar innehållade ordet kommun.

 1. 1. Folkhemmets kommun : socialdemokratiska idéer om lokalsamhället 1939-1952

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bokförlaget Atlas

  Författare :Ulla Ekström Von Essen; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; SAP; folkhemmet; kommun; steriliseringar; bostadspolitik; Sveriges socialdemokratiska arbetareparti; Kommunalpolitik; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Relationer mellan stat och kommun

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Ingvar Hjelmqvist; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Centralförvaltning; Kommuner; Kommunalförvaltning; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Mål och medel Uppsala kommun som byggupphandlare 1870–1975

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Ericsson; Uppsala universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Construction; Municipalities; Public procurement; Public administration; Transaction costs; Uppsala; Offentlig upphandling; förvaltning; kommuner; Uppsala; transaktionskostnader; Historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation is about municipal procurement of construction projects. Public procurement is often portrayed as inefficient since public organizations can have several, potentially conflicting, objectives. LÄS MER

 4. 4. Miljö i tanken? Policyprocesser vid övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken i Linköping och Helsingborg 1976-2005

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magdalena Fallde; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policy process; municipality; actor; policy entrepreneur; boundary walker; policy sectors; parallelism; public transport; alternative fuels; biogas; environment; Helsingborg; Linköping; Policyprocess; kommun; aktör; policyentreprenör; gränsgångare; policyområden; parallellitet; kollektivtrafik; alternativa drivmedel; biogas; miljö; Helsingborg; Linköping; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling studerar kommunala policyprocesser i en fråga där ett flertal olika policyområden ingår: övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken. Genom att undersöka hur och varför sådana policyer utvecklats i två kommuner bidrar studien dels till att förklara hur policy utvecklas på kommunal nivå; dels till att skapa förståelse för policyskapande där olika policyområden ingår. LÄS MER

 5. 5. Planning in the 'New Reality' Strategic Elements and Approaches in Swedish Municipalities

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Charlotta Fredriksson; KTH.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; planning theory; planning practice; municipality; region; comprehensive planning; strategic planning; forum-arena-court; case study; planeringsteori; planeringens praktik; kommun; region; översiktsplanering; strategisk planering; forum-arena-court; fallstudie;

  Sammanfattning : Central to this dissertation is a discourse in contemporary Swedish planning practice referred to as the ‘new reality’. The name of this discourse reflects the notion that planning practice interprets the conditions of today as differing from those which occurred previously. LÄS MER