Sökning: "policy entrepreneur"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden policy entrepreneur.

 1. 1. Vetenskaplig osäkerhet i policyprocessen : En studie av svensk klimatpolitik

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Åsa Knaggård; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Scientific uncertainty; policy making; Kingdon; climate policy; energy policy; science and technology studies; policy entrepreneur; knowledge broker; framing; Sweden; climate change; policy process;

  Sammanfattning : The dissertation is about scientific uncertainty in the policy process, that is when scientific knowledge about an issue is lacking or the existing knowledge is uncertain. The aim of the study is to understand if and how scientific uncertainty affects the policy process. LÄS MER

 2. 2. Miljö i tanken? Policyprocesser vid övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken i Linköping och Helsingborg 1976-2005

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Magdalena Fallde; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Policy process; municipality; actor; policy entrepreneur; boundary walker; policy sectors; parallelism; public transport; alternative fuels; biogas; environment; Helsingborg; Linköping; Policyprocess; kommun; aktör; policyentreprenör; gränsgångare; policyområden; parallellitet; kollektivtrafik; alternativa drivmedel; biogas; miljö; Helsingborg; Linköping; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling studerar kommunala policyprocesser i en fråga där ett flertal olika policyområden ingår: övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken. Genom att undersöka hur och varför sådana policyer utvecklats i två kommuner bidrar studien dels till att förklara hur policy utvecklas på kommunal nivå; dels till att skapa förståelse för policyskapande där olika policyområden ingår. LÄS MER

 3. 3. Den gränslösa hälsan Signe och Axel Höjer, folkhälsan och expertisen

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Annika Berg; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of medicine; public health; mother and child healthcare; social medicine; family policy; healthcare administration; international health; development aid; family planning; population; policy transfer; governmentality; gender; expertise; Sweden; India; Travancore-Cochin; Kerala; Ghana; World Health Organization; Signe Höjer; Axel Höjer; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the mutual life project of Signe (1896-1988) and Axel Höjer (1890-1974), a married couple who were key actors in the construction of the Swedish welfare state. It emphasises the ways in which they went about asserting a special public health expertise in different contexts. LÄS MER

 4. 4. Essays in Empirical Expectations

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Daniel Ekeblom; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Survey; Inflation; Expectations; Entrepreneur; Information; Communication;

  Sammanfattning : This thesis investigates survey expectations from the Economic Tendency Survey for households, provided by the Swedish National Institute of Economic Research, for the years 1995-2011. The first chapter relates a part of the research literature to the overall purpose of the thesis, which is to investigate rational properties of empirical expectations. LÄS MER

 5. 5. From Idea to Norm : Promoting Conflict Prevention

  Detta är en avhandling från Department of Political Science, Lund University

  Författare :Annika Björkdahl; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Polemology; international relations; social constructivism; norm entrepreneur; norm evolution; international norms; Swedish foreign policy; the European Union; conflict prevention; the United Nations; Freds- och konfliktforskning;

  Sammanfattning : This study is concerned with tracing the process of how conflict prevention is moving from the realm of ideas to the field of action. Why is it that, despite historical as well as recent evidence of the infeasibility to prevent wars, the idea of conflict prevention has resurfaced to meet the challenge of the new wars of the post-Cold War era? The study investigates whether the growing interest in preventing the outbreak of violent conflicts marks the coming of age of conflict prevention as an international norm able to induce preventive practices. LÄS MER