Sökning: "biogas"

Visar resultat 1 - 5 av 195 avhandlingar innehållade ordet biogas.

 1. 1. Systems Analysis for Eco-Industrial Development : Applied on Cement and Biogas Production Systems

  Författare :Roozbeh Feiz; Mats Eklund; Jonas Ammenberg; Olli Salmi; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; industrial ecology; eco-industrial development; multi-criteria analysis; life-cycle assessment; MCA; LCA; uncertainty management; systems analysis; industrial symbiosis; cement; biogas; cement production; biogas solutions;

  Sammanfattning : Our industrial systems are not sustainable—a major challenge which demands several types of responses. Eco-industrial development can be seen as such a response, with the goal to establish industrial systems that are both ecological and economical. Industrial Ecology is another closely related response. LÄS MER

 2. 2. Multiple Imaginaries of the Fossil Fuel Free Future : Biogas and Electricity in Swedish Urban Transport

  Författare :Amelia Mutter; Harald Rohracher; Jane Summerton; Magdalena Kuchler; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sociotechnical imaginaries; biogas; electric vehicles; obduracy; sociotechnical change; urban transport; sociotekniska föreställningar; biogas; elfordon; tröghet; sociotekniska förändring; stadstrafik;

  Sammanfattning : I kölvattnet av klimatkrisen har det blivit allt tydligare att det fossilbaserade transportsystemet måste genomgå en global omvandling. Många alternativ för förnyelsebara drivmedel har föreslagits, alla omgivna av föreställningar om hur dessa tekniker kommer att bidra till en bättre framtid. LÄS MER

 3. 3. Fuel Cells and Biogas

  Författare :Lars Hedström; Per Alvfors; Peter Lund; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; air bleed; biogas; carbon dioxide; carbon monoxide; current distribution; dilution; efficiency; energy conversion; energy systems; experimental; fuel cell; fuel cell systems; PEFC; poisoning; reformate; SOFC; Chemical energy engineering; Kemisk energiteknik;

  Sammanfattning : This thesis concerns biogas-operated fuel cells. Fuel cell technology may contribute to more efficient energy use, reduce emissions and also perhaps revolutionize current energy systems. The technology is, however, still immature and has not yet been implemented as dominant in any application or niche market. LÄS MER

 4. 4. Creating value from bio-residuals : Biogas solutions for biobased industries in Scandinavia

  Författare :Linda Hagman; Mats Eklund; Niclas Svensson; Kari-Anne Lyng; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Biogas; Biobased industry; Resource efficiency; Biogas development; Sustainability; Nutrients; Biogas; Biobaserad industri; Resurseffektivitet; Biogasutveckling; Hållbarhet; Näring;

  Sammanfattning : This thesis focuses on biogas solutions for biobased industries as substrate management or energy providers. It investigates how such solutions are set up, what factors are important for their development, the effects on society and biobased industries, and the possibility of having biogas solutions as part of a sustainability strategy for biobased industries. LÄS MER

 5. 5. Combined Energy Solutions Applied to Dairy Farming in Bolivia and Latin America

  Författare :Johnny Villarroel-Schneider; Andrew R. Martin; Anders Malmquist; Valentina Zaccaria; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Polygeneration; productive sector; dairy farm; farming; biogas; energy efficiency; electricity; refrigeration; self-sufficiency; techno-economic; GHG emissions; Bolivia; Latin America; Polygeneration; produktiv sektor; mjölkgård; jordbruk; biogas; energieffektivitet; elektricitet; kylning; självförsörjning; teknisk-ekonomisk; växthusgasutsläpp; Bolivia; Latinamerika; Poligeneración; sector productivo; granja; ganadería; biogás; eficiencia energética; electricidad; refrigeración; autosuficiencia; tecno-económico; GEI; Bolivia; América Latina; Energiteknik; Energy Technology;

  Sammanfattning : The transition towards a sustainable world requires immediate action on the part of individuals and communities. Developing countries find the task of incorporating climate change policies difficult for various reasons including the negative effects that the Covid-19 pandemic left behind on the economy. LÄS MER