Sökning: "alternativa drivmedel"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden alternativa drivmedel.

 1. 1. Miljö i tanken? : Policyprocesser vid övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken i Linköping och Helsingborg 1976-2005

  Författare :Magdalena Fallde; Jenny Palm; Jane Summerton; Urban Strandberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Policy process; municipality; actor; policy entrepreneur; boundary walker; policy sectors; parallelism; public transport; alternative fuels; biogas; environment; Helsingborg; Linköping; Policyprocess; kommun; aktör; policyentreprenör; gränsgångare; policyområden; parallellitet; kollektivtrafik; alternativa drivmedel; biogas; miljö; Helsingborg; Linköping; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Föreliggande avhandling studerar kommunala policyprocesser i en fråga där ett flertal olika policyområden ingår: övergången till alternativa drivmedel i kollektivtrafiken. Genom att undersöka hur och varför sådana policyer utvecklats i två kommuner bidrar studien dels till att förklara hur policy utvecklas på kommunal nivå; dels till att skapa förståelse för policyskapande där olika policyområden ingår. LÄS MER

 2. 2. Transglycosylation by Glycoside Hydrolases - Production and modification of alkyl glycosides

  Författare :Pontus Lundemo; Bioteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Glycoside hydrolases; Cyclodextrin glucanotransferases; β-glucosidases; Alkyl glycosides; Thermotoga neapolitana; Organic reaction media;

  Sammanfattning : To enable the transition to a green, bio-based economy, an extensive enzymatic toolbox competitive to traditional chemical procedures is needed. One strong area for enzymes is carbohydrate chemistry, due to the over-functionalized nature of carbohydrates, difficult to handle in traditional chemistry. LÄS MER

 3. 3. Biological Production of Hydrogen and Methane: Process Evaluation and Design through Modeling

  Författare :Mattias Ljunggren; Institutionen för kemiteknik; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; biological hydrogen production; dark fermentation; photofermentation; process simulation; economic evaluation; gas upgrading; anaerobic digestion;

  Sammanfattning : A great deal of research is being carried out on the biological production of hydrogen and methane. However, little effort has been devoted to studying the technical and economic feasibility of these processes. LÄS MER