Sökning: "Asimov"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet Asimov.

 1. 1. Development of intelligent robot systems based on sensor control

  Detta är en avhandling från Mikael Fridenfalk, Lund University, Division of Robotics, P.O. Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Mikael Fridenfalk; [2003]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Envision; kinematics singularities.; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik; Igrip; Matlab; 6D; 3D; laser scanning; arc sensing; seam tracking; robotic welding; Asimov; ROWER-2; FUSE; virtual prototyping; rapid prototyping; software development; simulation; virtual sensor; Robot; sensor control;

  Sammanfattning : Sensor based control systems increase flexibility and autonomy in robotics. One of the most common applications in robotics is welding, which is often limited to objects with fine tolerances. LÄS MER

 2. 2. Raketsommar : Science fiction i Sverige 1951-1956

  Detta är en avhandling från Mikael Fridenfalk, Lund University, Division of Robotics, P.O. Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Jerry Määttä; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; litteratursociologi; science fiction; populärlitteratur; Sverige; litteraturhistoria; Harry Martinson; Robert A. Heinlein; Arthur C. Clarke; Isaac Asimov; Ray Bradbury;

  Sammanfattning : .... LÄS MER