Sökning: "Anna Meeuwisse"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Anna Meeuwisse.

 1. 1. Vänskap och organisering. En studie av Fountain House-rörelsen

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Anna Meeuwisse; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care and help to handicapped; Handikappade; voluntary organizations; normalization; social movements; self help; clubhouse; psycho-social rehabilitation; vård och rehabilitering; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete;

  Sammanfattning : The Fountain House Movement – or the Clubhouse Movement - is an organization for community support, meeting the needs of adults suffering from mental illness. It was founded by a self-help group among discharged patients in New York in the 1940s. Today there are more than 300 clubhouses around the world. LÄS MER

 2. 2. I dialogens namn - idén om en överenskommelse mellan regeringen och ideella organisationer

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Mairon Johansson; Håkan Johansson; Anna Meeuwisse; Thomas P. Boje; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; agreement; cooperation; dialouge; organizational theory; Swedish government; translated ideas; voluntary organisations; welfare; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Many European countries have a model of formal agreements between the state and voluntary organisations involved in the core field of welfare, regarding their relative roles and cooperation. This dissertation analyzes the establishment of a Swedish agreement and how the cooperation leads up to the agreement. LÄS MER