Sökning: "normalization"

Visar resultat 1 - 5 av 244 avhandlingar innehållade ordet normalization.

 1. 1. Normaliseringspraktiker i det moderna samhället : en diskursanalys av åtta sociala ungdomsprojekt

  Författare :Thomas Öhlund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Youth; Social Work; Youth Projects; Discourse Analysis. Juvenile Delinquency; Deviancy; Identity; Subculture; Youth Culture; Popular Culture; Media; Power; Social Control; Practices of Normalization; Field of Socialtechnology; Re-socialization;

  Sammanfattning : This study deals with the problem of socialization/re-socialization within modern society and how social workers deal with deviant youth. The empirical study is a stratified case-study including eight different projects within social work with youth. LÄS MER

 2. 2. Normalization and analysis of high-dimensional genomics data

  Författare :Mattias Landfors; Patrik Rydén; Rebecka Jörnsten; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; normalization; pre-processing; microarray; downstream analysis; evaluation; sensitivity; bias; genomics data; gene expression; spike-in data; ChIP-chip; Mathematical Statistics; matematisk statistik;

  Sammanfattning : In the middle of the 1990’s the microarray technology was introduced. The technology allowed for genome wide analysis of gene expression in one experiment. Since its introduction similar high through-put methods have been developed in other fields of molecular biology. LÄS MER

 3. 3. Intracranial volume in neuroimaging: estimation and use in regional brain volume normalization

  Författare :Niklas Klasson; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; magnetic resonance imaging; intracranial volume; normalization;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to validate methods for estimation of intracranial volume in magnetic resonance images and to improve our understanding of the effect of intracranial volume normalization. To achieve the first part of the aim, 62 gold standard estimates of intracranial volume were generated by manually segmenting 1. LÄS MER

 4. 4. Paria : Brottslingen och normaliseringen av människan i Strindbergs, Hanssons och Geijerstams författarskap

  Författare :Gustaf Marcus; Martin Kylhammar; Bengt Erik Eriksson; Sylvain Briens; Arne Melberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; August Strindberg; Ola Hansson; Gustaf af Geijerstam; the criminal; crime in literature; abnormality; deviance; normalization; genius; decadence; fin-de-siecle; governmentality; surveillance; photography in literature; thick description; Michel Foucault; August Strindberg; Ola Hansson; Gustaf af Geijerstam; brott i litteraturen; brottslingar; abnormitet; awikelse; normalisering; geniet; dekadens; fin-de-siecle; governmentalitet; övervakning; fotografi i litteraturen; tät beskrivning; Michel Foucault;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om gestaltningar av brottslingar och den större kulturella frågan om normaliseringen av människan sedd genom tre svenska författarskap från sekelskiftet 1900: August Strindberg, Ola Hansson och Gustaf af Geijerstam. Frågan om brottslingens identitet blev aktuell vid den här tiden. LÄS MER

 5. 5. Modular Normalization with Types

  Författare :Nachiappan Valliappan; Chalmers tekniska högskola; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Programming Languages; Functional Programming;

  Sammanfattning : With the increasing use of software in today’s digital world, software is becoming more and more complex and the cost of developing and maintaining software has skyrocketed. It has become pressing to develop software using effective tools that reduce this cost. LÄS MER