Sökning: "normalization"

Visar resultat 1 - 5 av 231 avhandlingar innehållade ordet normalization.

 1. 1. Normalization and analysis of high-dimensional genomics data

  Författare :Mattias Landfors; Patrik Rydén; Rebecka Jörnsten; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; normalization; pre-processing; microarray; downstream analysis; evaluation; sensitivity; bias; genomics data; gene expression; spike-in data; ChIP-chip; Mathematical Statistics; matematisk statistik;

  Sammanfattning : In the middle of the 1990’s the microarray technology was introduced. The technology allowed for genome wide analysis of gene expression in one experiment. Since its introduction similar high through-put methods have been developed in other fields of molecular biology. LÄS MER

 2. 2. Intracranial volume in neuroimaging: estimation and use in regional brain volume normalization

  Författare :Niklas Klasson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; magnetic resonance imaging; intracranial volume; normalization;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to validate methods for estimation of intracranial volume in magnetic resonance images and to improve our understanding of the effect of intracranial volume normalization. To achieve the first part of the aim, 62 gold standard estimates of intracranial volume were generated by manually segmenting 1. LÄS MER

 3. 3. Paria : Brottslingen och normaliseringen av människan i Strindbergs, Hanssons och Geijerstams författarskap

  Författare :Gustaf Marcus; Martin Kylhammar; Bengt Erik Eriksson; Sylvain Briens; Arne Melberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; August Strindberg; Ola Hansson; Gustaf af Geijerstam; the criminal; crime in literature; abnormality; deviance; normalization; genius; decadence; fin-de-siecle; governmentality; surveillance; photography in literature; thick description; Michel Foucault; August Strindberg; Ola Hansson; Gustaf af Geijerstam; brott i litteraturen; brottslingar; abnormitet; awikelse; normalisering; geniet; dekadens; fin-de-siecle; governmentalitet; övervakning; fotografi i litteraturen; tät beskrivning; Michel Foucault;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om gestaltningar av brottslingar och den större kulturella frågan om normaliseringen av människan sedd genom tre svenska författarskap från sekelskiftet 1900: August Strindberg, Ola Hansson och Gustaf af Geijerstam. Frågan om brottslingens identitet blev aktuell vid den här tiden. LÄS MER

 4. 4. Sköra livsmönster : Om integrations- och normaliseringsprocesser bland bosniska flyktingar

  Författare :Åsa Gustafson; Lars-Göran Karlsson; Wuokko Knocke; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology; Refugees; integration; normalization; gender relations; ethnic relations; repatriation; migration; migrants; citizenship; life patterns; Sociologi; Sociology; Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : The aim of this study is to illustrate and unfold the dynamic interaction between conditions of integration and patterns of integration, in other words the structural conditions related to processes of integration and normalization of every day life. This is done with concrete reference to Bosnian refugees living in Malmö and Umeå during 1996-1997, having received permanent permission to stay in Sweden during 1992-1995. LÄS MER

 5. 5. Care in revolt : Labor conflict, gender, neoliberalism

  Författare :Magnus Granberg; Katarina Giritli-Nygren; Siv Fahlgren; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :appropriation; dialectics; feminism; gender; ideal worker; labor conflict; Marxism; neoliberalism; normalization; NPM; real abstraction; real subsumption;

  Sammanfattning : The present thesis is an exploration of normalization processes and the problem of appropriation in labor conflict. More specifically, it analyses the way contemporary labor conflicts in nursing relate to, and thereby help to illuminate, changes in modes of gender normalization under neoliberalism, and how nurse labor conflict thereby sheds light on wider patterns of labor strife. LÄS MER