Sökning: "Disability Studies"

Visar resultat 1 - 5 av 781 avhandlingar innehållade orden Disability Studies.

 1. 1. Outsiders and Others : Queer Friendships in Novels by Hermann Hesse

  Författare :Oscar von Seth; Claudia Lindén; Jack Halberstam; Södertörns högskola; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Hermann Hesse; Peter Camenzind; Der Steppenwolf; outsiderness; otherness; queer friendship; homoeroticism; nonconformism; homosexuality; bisexuality; Bildungsroman; romantic friendship; heterosexual ambivalence; disability; animality; gender; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : This dissertation explores how characters who embody outsiderness and/or otherness intersect with and connote queerness—such as, for instance, homoeroticism and nonconformism—in the novels Peter Camenzind (1904) and Der Steppenwolf (1927) by German-language author Hermann Hesse (1877–1962).In most of Hesse’s novels, the narrative revolves around a male protagonist who is characterized as an outsider. LÄS MER

 2. 2. Creative Disability Classification Systems : The case of Greece, 1990-2015

  Författare :Antonia Pavli; Vasilis Galis; Berth Danermark; Myriam Winance; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; classification system; statistics; medicalization; disability movement; disability fraud; corporatism; economic crisis; STS; disability theory; Handikappvetenskap; Disability Science;

  Sammanfattning : Disability classification systems belong to the core of states’ social/disability policies through which persons with disabilities are classified as eligible or ineligible for having access to disability allowances. The study of disability classification systems has stimulated the interest of several scholars from the broader area of disability studies. LÄS MER

 3. 3. Functioning and disability in adults with hearing loss : the preparatory studies in the ICF Core sets for hearing loss project

  Författare :Sarah Granberg; Berth Danermark; Kerstin Möller; Claes Möller; Jerome Bickenbach; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hearing loss; adults; ICF; classification; functioning; disability; linking; Handikappvetenskap; Disability Science;

  Sammanfattning : Hearing loss (HL) is a health condition that affects more than 360 million people worldwide. The findings from previous research point at the adverse relationship between adults with hearing loss and important aspects of everyday life such as social relations, communication and work-related tasks. LÄS MER

 4. 4. Att åldras med funktionshinder : Betydelser av socialt och kronologiskt åldrande för människor som under lång tid levt med fysiska funktionsnedsättningar

  Författare :Annika Taghizadeh Larsson; Eva Jeppsson-Grassman; Rafael Lindqvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Disability; impairment; functioning; age; ageing; age norms; subjective age; life course; pensioner; time; biographical disruption; Funktionshinder; funktionsnedsättning; funktionstillstånd; ålder; åldrande; åldersnormer; upplevd ålder; livslopp; pensionär; tid; biografiskt brott; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Ålderns och åldrandets betydelser för människor som under lång tid har levt med fysiska funktionsnedsättningar har hittills fått begränsad uppmärksamhet såväl i forskning som i andra sammanhang. Samtidigt pekar såväl åldersgränser i det offentliga stödsystemet som tidigare forskning mot att ålder och åldrande kan få speciella innebörder för människor som lever med funktionshinder. LÄS MER

 5. 5. Funktionshinder, samtal och självbestämmande : En studie av brukarcentrerade möten

  Författare :Kristina Karlsson; Lars-Christer Hydén; Claes Nilholm; Johans Sandvin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; Person-centred planning; Self-determination; Paternalism; Citizenship; Democracy; Discourse analysis; Funktionshinder; Brukarcentrering; Självbestämmande; Paternalism; Medborgarskap; Demokrati; Diskursanalys; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att ur ett medborgarskaps- och kommunikativt perspektiv undersöka och problematisera funktionshindrade ”brukares” självbestämmande i samtal som förs under s.k. brukarcentrerade teammöten organiserade av en vuxen- respektive en barn- och ungdomshabilitering. LÄS MER