Sökning: "SoTL"

Hittade 5 avhandlingar innehållade ordet SoTL.

 1. 1. FACE Disabled People, Technology and Internet

  Detta är en avhandling från Certec, Lund University

  Författare :Peter Anderberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Design; FACE; Independent Living; Disability Studies; Social Model; Internet; Functioning; Rehabilitation Engineering; Care and help to handicapped; Handikappade; vård och rehabilitering; SoTL;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling baserar sig på de erfarenheter av Internet som ett antal människor med betydande kroppsliga funktionsnedsättningar gjort. Personerna i studierna är erfarna och duktiga dator- och Internetanvändare och har få eller inga funktionshinder i dator och online världen, men däremot stora funktionshinder i den fysiska världen. LÄS MER

 2. 2. Internet learning for all. On initial efforts to achieve satisfactory study opportunities for people with disabilities

  Detta är en avhandling från Certec, Lund University

  Författare :Peter Anderberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; universitet; skola och internet; Lärande; Rörelsehinder; SoTL;

  Sammanfattning : Non-disabled people can adjust their bodies and intellects to fit rigid structures, one example being educational programs. Very often, though, disabled people cannot. Today, the Internet makes individualized study possible in a new way. This should not a. LÄS MER

 3. 3. Internetlärande för alla. Om insatser för de första fullvärdiga studiemöjligheterna för människor med funktionshinder

  Detta är en avhandling från Certec, Lund University

  Författare :Peter Anderberg; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Rörelsehinder; universitet; skola och internet; Lärande; SoTL;

  Sammanfattning : Ickehandikappade människor kan kröka sin kropp och sitt intellekt för att passa in i rigida strukturer, t.ex. i utbildningar. Det kan ofta inte människor med funktionshinder. LÄS MER

 4. 4. Teaching in an age of complexity exploring academic change and development in higher education

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Claire Englund; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Higher Education; Academic Development; Educational Technology; Conceptions of Teaching and Learning; Cultural-Historical Activity Theory; Change and Development; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Higher education (HE) has expanded and diversified at an unprecedented rate over the last two decades in response to a rapidly changing educational and political climate. Change and development are omnipresent, a constant part of university teachers’ sociocultural and organisational practice at multiple levels; the micro-level, the meso-level and the macro-level Against this background, the aim of this thesis is to gain a deeper understanding of the factors that influence academic change. LÄS MER

 5. 5. Influencing teaching and learning microcultures. Academic development in a research-intensive university

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Katarina Mårtensson; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Academic development; higher education; leadership; mesolevel; microculture; significant network;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Alltsedan expansionen av den högre utbildningen tog fart i Sverige, i slutet av 60-talet, har universitet och högskolor arbetat för att utveckla utbildningskvaliteten. Detta har bland annat gjorts genom satsningar på policys som reglerar exempelvis arbete med kursvärderingar, mångfald, och kurs- och utbildningsplaner. LÄS MER