Sökning: "Calle Sjöström"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Calle Sjöström.

 1. 1. The IT potential of haptics: Touch access for people with disabilities

  Författare :Calle Sjöström; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Haptiska gränssnitt – Virtual Reality; Synskador och blindhet;

  Sammanfattning : In his licentiate thesis, Calle Sjöström sums up his own and Certec's experience from almost five years' work on haptic interfaces for people with disabilities. The haptic technology tested have great potential for future development, but need refinement... LÄS MER

 2. 2. IT potentialen hos haptik: Känsel ger tillgänglighet för människor med funktionshinder

  Författare :Calle Sjöström; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Haptiska gränssnitt – Virtual Reality; Synskador och blindhet;

  Sammanfattning : Idag är datorer viktiga verktyg för blinda personer men används mest som text maskiner. Den omfattande användningen av Internet som informationskanal har lett till en smärre revolution för synskadade personer genom att ge dem tillgång till information som... LÄS MER

 3. 3. Non-Visual Haptic Interaction Design - Guidelines and Applications

  Detta är en avhandling från Certec, Lund University

  Författare :Calle Sjöström; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Design Guidelines; Computer access; Care and help to handicapped; vård och rehabilitering; Handikappade; Blind People; Haptics; Human-Computer Interaction;

  Sammanfattning : This dissertation has three cornerstones: * Haptics * Human-Computer Interaction (HCI) * Blind Users Haptics deals with controlling human movements and getting feedback through the sense of touch. A haptic interface transmits forces to a person’s hand or fingers in a way that mimics the sensation of touching real objects. LÄS MER