Sökning: "1-3 years"

Visar resultat 1 - 5 av 232 avhandlingar innehållade orden 1-3 years.

 1. 1. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3

  Författare :Ingegerd Ericsson; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physical training; physical education; motor training; Cognition; motor skill observations; motorial learning; sport; Idrott; gymnastik; motorisk inlärning; academic achievements; idrottsundervisning; koncentration; studieresultat; motorisk utveckling; cognition; attention;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to study effects of an extension of physical education/activity and motor training on motor skills, attention and cognition during a period of three years. Another aim is to develop a test, MUGI observationsschema, which could be useful in charting motor skills of school pupils. LÄS MER

 2. 2. De yngsta barnens möjligheter till samspel på förskolegården

  Författare :Carina Berkhuizen; Malmö högskola; []
  Nyckelord :interaction; physical; environment; preschool; yard; pedagogue; pedagogues; youngest; children; actors; opportunities; child; Sweden; socio-cultural; perspective; ecological; environmental; psychology; segment; artefact; artefacts; context; 1-3 years; förskola; förskolegård; de yngsta barnen; 1-3 år; samspel; interaktion; pedagog; miljöpsykologi; sociokulturellt perspektiv; ekologisk psykologi; samspelsstråk; samspelsknutpunkt; pedagogik; förskolepedagogik; språk; möjlighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Annorlunda men funktionellt beteende : identifiering och förståelse av typiskt och avvikande beteende i åldrarna 1-3 år hos barn med medfödd blindhet

  Författare :Inga-Britt Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barn med synskada; Skandinavien; Barn med autism; Småbarnspsykologi; Autism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Epitaxial growth optimization for 1.3-um InGaAs/GaAs Vertical-Cavity Surface-Emitting lasers

  Författare :Zhenzhong Zhang; Mattias Hammar; Nicolae Chitica; KTH; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; VCSEL MOVPE InGaAs GaAs quantum wells; Semiconductor physics; Halvledarfysik;

  Sammanfattning : Long-wavelength (1.3-μm) vertical-cavity surface-emitting lasers (VCSELs) are of great interest as low-cost, high performance light sources for fiber-optic metro and access networks. During recent years the main development effort in this field has been directed towards all epitaxial GaAs-based structures by employing novel active materials. LÄS MER

 5. 5. Lettere dalla Svezia : il capitano Lorenzo Adami alla regina Cristina e al cardinale Azzolino 1665

  Författare :Vera Nigrisoli Wärnhjelm; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Queen Christina of Sweden; Lorenzo Adami; Cardinal Decio Azzolino; Sweden; letters; correspondence; 17th century; diplomacy; travellers; Swedish history; text edition; Italian linguistic; semi-literate; Lorenzo Adami; Korrespondens; Sverige; Italien; 1660-talet;

  Sammanfattning : Critical edition of 34 letters written by Captain Lorenzo Adami (1630-1685), Queen Christina's emissary to Sweden for just over two years. The letters included date from the first five months of Adami's administrative and diplomatic mission... LÄS MER