Sökning: "1-3 years"

Visar resultat 1 - 5 av 226 avhandlingar innehållade orden 1-3 years.

 1. 1. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Ingegerd Ericsson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physical training; physical education; motor training; Cognition; motor skill observations; motorial learning; sport; Idrott; gymnastik; motorisk inlärning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Sports research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Idrottsforskning; Humanities Social Sciences; academic achievements; idrottsundervisning; koncentration; studieresultat; motorisk utveckling; cognition; attention;

  Sammanfattning : Denna studie visar betydelsen av ökad idrottsundervisning, fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan. Undersökningen är en delstudie i Bunkefloprojektet - en hälsofrämjande livsstil. En interventionsgrupp bestående av två årskullar elever har en obligatorisk rörelselektion varje skoldag. LÄS MER

 2. 2. De yngsta barnens möjligheter till samspel på förskolegården

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Carina Berkhuizen; Malmö University.; Malmö University.; [2014]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; interaction; physical; environment; preschool; yard; pedagogue; pedagogues; youngest; children; actors; opportunities; child; Sweden; socio-cultural; perspective; ecological; environmental; psychology; segment; artefact; artefacts; context; 1-3 years; förskola; förskolegård; de yngsta barnen; 1-3 år; samspel; interaktion; pedagog; miljöpsykologi; sociokulturellt perspektiv; ekologisk psykologi; samspelsstråk; samspelsknutpunkt; pedagogik; förskolepedagogik; språk; möjlighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Annorlunda men funktionellt beteende : identifiering och förståelse av typiskt och avvikande beteende i åldrarna 1-3 år hos barn med medfödd blindhet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Inga-Britt Johansson; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Barn med synskada; Skandinavien; Barn med autism; Småbarnspsykologi; Autism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Epitaxial growth optimization for 1.3-um InGaAs/GaAs Vertical-Cavity Surface-Emitting lasers

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Zhenzhong Zhang; KTH.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; VCSEL MOVPE InGaAs GaAs quantum wells; NATURAL SCIENCES Physics Condensed matter physics Semiconductor physics; NATURVETENSKAP Fysik Kondenserade materiens fysik Halvledarfysik;

  Sammanfattning : Long-wavelength (1.3-μm) vertical-cavity surface-emitting lasers (VCSELs) are of great interest as low-cost, high performance light sources for fiber-optic metro and access networks. During recent years the main development effort in this field has been directed towards all epitaxial GaAs-based structures by employing novel active materials. LÄS MER

 5. 5. Lettere dalla Svezia : Il capitano Lorenzo Adami alla regina Cristina e al cardinale Azzolino 1665

  Detta är en avhandling från Stockholm : Dipartimento di francese e italiano, Università di Stoccolma

  Författare :Vera Nigrisoli Wärnhjelm; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Queen Christina of Sweden; Lorenzo Adami; Cardinal Decio Azzolino; Sweden; letters; correspondence; 17th century; diplomacy; travellers; Swedish history; text edition; Italian linguistic; semi-literate; Korrespondens; Sverige; Italien; 1660-talet;

  Sammanfattning : Critical edition of 34 letters written by Captain Lorenzo Adami (1630-1685), Queen Christina's emissary to Sweden for just over two years. The letters included date from the first five months of Adami's administrative and diplomatic mission... LÄS MER