Sökning: "motorisk inlärning"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden motorisk inlärning.

 1. 1. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer: en interventionsstudie i skolår 1-3

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Ingegerd Ericsson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physical training; physical education; motor training; Cognition; motor skill observations; motorial learning; sport; Idrott; gymnastik; motorisk inlärning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Sports research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Idrottsforskning; Humanities Social Sciences; academic achievements; idrottsundervisning; koncentration; studieresultat; motorisk utveckling; cognition; attention;

  Sammanfattning : Denna studie visar betydelsen av ökad idrottsundervisning, fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan. Undersökningen är en delstudie i Bunkefloprojektet - en hälsofrämjande livsstil. En interventionsgrupp bestående av två årskullar elever har en obligatorisk rörelselektion varje skoldag. LÄS MER

 2. 2. Comparative studies of cognitive abilities in the Paridae : Evidence from laboratory studies

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Författare :Utku Urhan; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-09]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Comparative cognition; Spatial memory; Food hoarding; Observational spatial memory; motor self-regulation; Cognitive sex differences; foraging strategies;

  Sammanfattning : Många beteenden hos djur kan vara oflexibla och mer eller mindre ”hard-wired” i hjärnan. Sådana beteenden kan vara ändamålsenliga för regelbundna och rytmiska förändringar i naturen, såsom dag och natt, årstider, etc. Men många faktorer är naturligtvis oförutsägbara i naturen. LÄS MER