Sökning: "motorisk inlärning"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden motorisk inlärning.

 1. 1. Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer : en interventionsstudie i skolår 1-3

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Ingegerd Ericsson; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physical training; physical education; motor training; Cognition; motor skill observations; motorial learning; sport; Idrott; gymnastik; motorisk inlärning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Sports research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Idrottsforskning; Humanities Social Sciences; academic achievements; idrottsundervisning; koncentration; studieresultat; motorisk utveckling; cognition; attention;

  Sammanfattning : Denna studie visar betydelsen av ökad idrottsundervisning, fysisk aktivitet och extra motorisk träning i skolan. Undersökningen är en delstudie i Bunkefloprojektet - en hälsofrämjande livsstil. En interventionsgrupp bestående av två årskullar elever har en obligatorisk rörelselektion varje skoldag. LÄS MER

 2. 2. Comparative studies of cognitive abilities in the Paridae : Evidence from laboratory studies

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Biology

  Författare :Utku Urhan; [2017-09]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Comparative cognition; Spatial memory; Food hoarding; Observational spatial memory; motor self-regulation; Cognitive sex differences; foraging strategies;

  Sammanfattning : The Paridae (tits, titmice and chickadees) is a bird family consisting of both food hoarding and non-hoarding species. Many studies have been conducted on birds that are considered to be cognitively advanced, such as parrots and corvids, whereas much less is known about these small passerines. LÄS MER