Sökning: "de yngsta barnen"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden de yngsta barnen.

 1. 1. De yngsta barnens möjligheter till samspel på förskolegården

  Författare :Carina Berkhuizen; Malmö högskola; []
  Nyckelord :interaction; physical; environment; preschool; yard; pedagogue; pedagogues; youngest; children; actors; opportunities; child; Sweden; socio-cultural; perspective; ecological; environmental; psychology; segment; artefact; artefacts; context; 1-3 years; förskola; förskolegård; de yngsta barnen; 1-3 år; samspel; interaktion; pedagog; miljöpsykologi; sociokulturellt perspektiv; ekologisk psykologi; samspelsstråk; samspelsknutpunkt; pedagogik; förskolepedagogik; språk; möjlighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att undervisa de yngsta barnen i förskolan

  Författare :Catucci Ester; Anna Ehrlin; Ingrid Engdahl; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kommunikation mellan de yngsta förskolebarnen i fri lek : Meningsskapande genom den levda kroppen

  Författare :Ebba Hildén; Anders Arnqvist; Tomas Saar; Sonja Sheridan; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Toddlers; one year olds; preschool; communication; life-world; the lived body; phenomenology; Maurice Merleau-Ponty; Ettåringar; de yngsta förskolebarnen; förskolan; kommunikation; livsvärld; den levda kroppen; fenomenologi; Maurice Merleau-Ponty; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Communication between the youngest preschool children is the focus of this essay, primarily on how the children communicate with each other, what they are communicating about and what meaning the communication holds for the children. The aim is to describe and understand communication that takes place in the regional life-world of the preschool between the youngest children in a Swedish preschool. LÄS MER

 4. 4. Att skapa läroplan för de yngsta barnen i förskolan : barns perspektiv och nuets didaktik

  Författare :Agneta Jonsson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; early childhood; curriculum; preschool teacher; communication; child perspective; children s perspectives;

  Sammanfattning : This thesis takes as one point of departure the concept of the expanded curriculum where curricula encompass both the formal steering documents, as well as that which goes on within the framework of preschool education and through the actors in preschools. The overarching purpose is therefore to generate knowledge about what conditions for learning the work of teachers make possible when curricula are created in preschool settings for children aged between 1 and 3. LÄS MER

 5. 5. Nuets didaktik : förskolans lärare talar om läroplan för de yngsta

  Författare :Agneta Jonsson; Ingrid Pramling Samuelsson; Pia Williams; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; läroplan; arbetsformer;

  Sammanfattning : Studien som ligger till grund för detta licentiatarbete syftar till att utveckla kunskap om hur den läroplan för de yngsta ser ut så som den beskrivs av förskolans lärare. Fokus läggs på den beskrivna läroplanens innehåll och arbetsformer och på vad som karakteriserar verksamheten för de yngsta barnen i förskolan. LÄS MER