Sökning: "professionalisation"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade ordet professionalisation.

 1. 1. Socionomyrkets professionalisering The professionalisation of social work

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Stina Wingfors S; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; professionalisation; social work; trade union; strategies; exclusion; inclusion; discre;

  Sammanfattning : This is a study of Akademikeiförbundet SSR's (a professional organisation and union of social workers) ambitions to increase the legitimacy of the profession of social work in the period 1958 to 2000. The study is above all an analysis of how a professional collective acts in order to strengthen its social position on the labour market. LÄS MER

 2. 2. Lärarförbundet, förskollärare och statushöjande strategier - Ett könsperspektiv på professionalisering The Teachers’ Union, pre-school teachers and status-raising strategies. A gender perspective on professionalisation

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Paula Berntsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Union strategies; professionalisation; gender; Teachers’ Union; pre-school teachers; female-dominated professional group; value-discrimination; work-tasks; professional knowledge;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the strategies of professionalisation that the Teachers’ Union pursues in order to upgrade pre-school teachers’ work and professional knowledge. Both union actions in general and customary strategies of professionalisation have been criticised for presupposing men as the norm. LÄS MER

 3. 3. Kampen om Kvinnan Professionalisering och konstruktioner av kön i svensk gynekologi 1860-1925

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Ulrika Nilsson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History of science and ideas; history of medicine; science and technology studies; constructions of gender; professionalisation; medicalisation; homosociality; heteronormativity; gynaecology; abdominal surgery; uterine massage; medical images; women s movement; 1860 s-1920 s; Sweden; Karolinska Institutet; Uppsala University; Lund University; Idé- och lärdomshistoria; History of medicine; Medicinens historia; History of medicine;

  Sammanfattning : This thesis investigates how gynaecology was established as a medical speciality in Sweden in the 1860s and onwards. Gender, power, professionalisation and the production of scientific knowledge are central themes. LÄS MER

 4. 4. Att se varandra i handling En jämförande studie av kommunikativa arenor och yrkesblivande för nyblivna fänrikar och lärare

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Göran Fransson; Högskolan i Gävle.; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; kommunikation; induction; nybliven; nyexaminera; lärare; NQT; fänrik; lärande; professionalisering; meningsskapande; institutionsteori; organisatoriskt lärande; communication; newly qualified; teachers; Second Lieutenants; Commissioned Officer; professionalisation; professional development; the process of becoming; institution; sensemaking; organizational learning; Kommunikation; nyblivna; officer; yrkesintroduktion; professionell utveckling; yrkesblivande; institution;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyse the process of professionalisation of newly commissioned second lieutenants and newly qualified school teachers. The professionalisation of these two occupational categories is examined from a comparative perspective and concentrates on the communicative conditions and institutional arenas that affect the professionalisation process. LÄS MER

 5. 5. Yrke: begravningsentreprenör : om utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering

  Detta är en avhandling från Avdelningen för religionsbeteendevetenskap, Teologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Anna Davidsson-Bremborg; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; funeral parlour; funeral rites; body; stigma; Funeral director; professionalisation; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling studeras begravningsentreprenörernas arbete. Materialet är i första hand inhämtat genom intervjuer och observationer på begravningsbyråer som tillhör Sveriges Begravningsbyråers Förbund. LÄS MER