Sökning: "funeral parlour"

Hittade 1 avhandling innehållade orden funeral parlour.

  1. 1. Yrke: begravningsentreprenör : om utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering

    Detta är en avhandling från Avdelningen för religionsbeteendevetenskap, Teologiska institutionen, Lunds universitet

    Författare :Anna Davidsson-Bremborg; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; funeral parlour; funeral rites; body; stigma; Funeral director; professionalisation; Theology; Teologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling studeras begravningsentreprenörernas arbete. Materialet är i första hand inhämtat genom intervjuer och observationer på begravningsbyråer som tillhör Sveriges Begravningsbyråers Förbund. LÄS MER