Sökning: "sensemaking"

Visar resultat 1 - 5 av 68 avhandlingar innehållade ordet sensemaking.

 1. 1. IT-adaptation as sensemaking : inventing new meaning for technology in organizations

  Författare :Ola Henfridsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; IT-adaptation; sensemaking; information systems; ambiguity; identity; meaning; interpretive case study; email and conference systems; software support systems;

  Sammanfattning : Noting how organizations today are increasingly dependent on IT for a broad range of organizational activities, the thesis starts from the observation that many IT-related endeavors nevertheless fail. In tracing part of the problem to the inability of many organizations to cope with changes in the surrounding material and social context, the emphasis is put on the processes by which IT-artifacts are adapted and re-adapted, after they have been put into daily use. LÄS MER

 2. 2. När strävan efter samsyn blir en kamp : Meningsskapande och meningsgivande i mångtydiga sammanhang

  Författare :Lena Andersson Högberg; Elisabeth Sundin; Bo Hellgren; Guje Sevón; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sensemaking; collaboration; coincident meaning; coordinated action; equivocal context; sensegiving; trade and industry development; public sector; Meningsskapande; samsyn; samverkan; gemensam mening; koordinerad handling; mångtydighet; meningsgivande; kommunal näringslivsutveckling; Norrköping; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : När personer och grupper med olika bakgrund och erfarenheter möts för att sam-arbeta förutsätts ofta att samsyn kring målen med verksamheten är en förutsätt-ning för koordinerad handling. Forskningen har dock inte kunnat visa empiriskt i vilken utsträckning samsyn är viktigt för att åstadkomma samhandling. LÄS MER

 3. 3. Sensemaking and management : a theoretical discussion with research implications

  Författare :Christian Ifvarsson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Redovisning och styrning; Accounting and Control;

  Sammanfattning : The general interest of this research is problems concerned with new information and technology, and their development and use in the management context. One important aspect of this problem has been argued to be how people come to make sense of new information and technology. LÄS MER

 4. 4. The emerging role of advisory boards in strategizing in family firms : A sensemaking perspective

  Författare :Judith Van Helvert-Beugels; Mattias Nordqvist; Olof Brunninge; Ilse Matser; Nadine Kammerlander; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : This thesis addresses the emerging role of advisory boards in strategizing in privately held family firms. The thesis focuses on the period in which family firms start considering to work with an advisory board through the board’s first several years of existence. LÄS MER

 5. 5. De små medlens betydelse : Om meningsskapande, mångtydighet och styrning i offentlig förvaltning

  Författare :Christofer Lindgren; Maritta Soininen; Göran Sundström; Erik Hysing; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; governance; sensemaking; sensegiving; public administration; steering; cross-cutting policies; offentlig förvaltning; governance; styrning; tjänstemän; sensemaking; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : Some policy work within public administrations these days seems to rely heavily on individual officials’ efforts to make sense of new policy proposals and practices to other groups in their organizations. This is the case especially with local work on cross-cutting issues such as gender and equal treatment policies, children’s rights issues, sustainability and climate policies etc. LÄS MER