Sökning: "Paula Berntsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Paula Berntsson.

 1. 1. Lärarförbundet, förskollärare och statushöjande strategier - Ett könsperspektiv på professionalisering : The Teachers’ Union, pre-school teachers and status-raising strategies. A gender perspective on professionalisation

  Författare :Paula Berntsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Union strategies; professionalisation; gender; Teachers’ Union; pre-school teachers; female-dominated professional group; value-discrimination; work-tasks; professional knowledge;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the strategies of professionalisation that the Teachers’ Union pursues in order to upgrade pre-school teachers’ work and professional knowledge. Both union actions in general and customary strategies of professionalisation have been criticised for presupposing men as the norm. LÄS MER

 2. 2. Lärarförbundet, förskollärare och statushöjande strategier. Ett könsperspektiv på professionalisering

  Författare :Paula Berntsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER