Sökning: "Paula Berntsson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Paula Berntsson.

 1. 1. Lärarförbundet, förskollärare och statushöjande strategier - Ett könsperspektiv på professionalisering The Teachers’ Union, pre-school teachers and status-raising strategies. A gender perspective on professionalisation

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Paula Berntsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Union strategies; professionalisation; gender; Teachers’ Union; pre-school teachers; female-dominated professional group; value-discrimination; work-tasks; professional knowledge;

  Sammanfattning : This dissertation concerns the strategies of professionalisation that the Teachers’ Union pursues in order to upgrade pre-school teachers’ work and professional knowledge. Both union actions in general and customary strategies of professionalisation have been criticised for presupposing men as the norm. LÄS MER

 2. 2. Lärarförbundet, förskollärare och statushöjande strategier. Ett könsperspektiv på professionalisering

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Paula Berntsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER