Sökning: "funeral rites"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden funeral rites.

 1. 1. I ritens rum - om mötet mellan tyg och människa In a Room of Rites – Cloth Meeting Human

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Birgitta Nordström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; textile art; weaving; craft; practical knowledge; ritual; death; birth; funeral; funeral pall; mourning process; comfort;

  Sammanfattning : The project In a Room of Rites – Cloth Meeting Human is an artistic research project on textiles, rites and death, where I create textile art in the form of a funeral pall (in the artwork: Kortedalakrönika (Kortedala Chronicle) and infant wrapping cloths (in the artwork: I sin linda/Wrapped in Cloth). The initial aim of the project is to explore what textiles can mean at farewells and in funeral rituals, as well as to reflect on the experiences I gain in my art making. LÄS MER

 2. 2. Yrke: begravningsentreprenör : om utanförskap, döda kroppar, riter och professionalisering

  Detta är en avhandling från Avdelningen för religionsbeteendevetenskap, Teologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Anna Davidsson-Bremborg; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; funeral parlour; funeral rites; body; stigma; Funeral director; professionalisation; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : This dissertation has a dual purpose. Firstly to describe what funeral directors do and how they experience their work. Secondly to see if, and in that case how, funeral directors influence rites around the deceased, both official as well as more private rites. LÄS MER

 3. 3. Dissertatio academica, funebres ritus Græcorum, aliqua ex parte cum Suiogothicis collatos, exhibens; cujus sectionem priorem, adsensu consent. ampliss. Facult. Philos. præside ... Johanne J. Amnell ... in acroat. Carol. maj. publice defendet Elias El. Nibelius, Uplandus ... diei V Jun. MDCCLIII., P. 1

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, excud. Laur. Magn. Höjer, reg. acad. typ

  Författare :Johannes J. Amnell; Uppsala universitet.; [1753]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Goter; Goths; Funeral rites and ceremonies; Greker;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dissertatio academica, funebres ritus Græcorum, cum Suiogothicis collatos, exhibens; cujus sectionem alteram, indultu ampliss. Facult. Philos. in Athenæo Regio Upsalensi, moderatore ... Johanne J. Amnell ... pro laurea philosophica, publico examini submittit ... Elias El. Nibelius, Uplandus. in acroat. Gustav. d. XXVII Novembr. ann. MDCCLIV., P. 2

  Detta är en avhandling från Upsaliæ, exc. L. M. Höjer, reg. acad. typ

  Författare :Johannes J. Amnell; Uppsala universitet.; [1754]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Goths; Funeral rites and ceremonies; Greker; Goter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ceremoniernas makt : Maktöverföring och genus i Vasatidens kungliga ceremonier

  Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

  Författare :Malin Grundberg; Stockholms universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Early modern history; the Vasa period; royal ceremonies; coronations; royal funerals; ritual; rites of passage; ritual interaction; gender; masculinity; femininity; unmanliness; state formation; power legitimation; invented tradition; Gustav Vasa; Erik XIV; Johan III; Gustav II Adolf; Queen Kristina; Karl X Gustav; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen;

  Sammanfattning : This dissertation studies the royal ceremonies of the Vasa era in Sweden. The ceremonies connected with two Swedish monarchs – Erik XIV and Queen Kristina – is examined. From the sixteenth century I study Gustav Vasa’s funeral 1560, Erik XIV’s coronation 1561, Erik’s deposition 1568/69 and his brother Johan’s coronation 1569. LÄS MER