Sökning: "history of medicine"

Visar resultat 1 - 5 av 627 avhandlingar innehållade orden history of medicine.

 1. 1. Hemligheternas värld: Bror Gadelius och psykiatrins genombrott i det tidiga 1900-talets Sverige

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs univ., Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Patrik Möller; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; History of psychiatry; history of science; psychiatry; mentally ill; asylum; social deviance; patient records; case stories; medicalization; scientific specialization; border work; humanism; narrative medicine; medical humanities; M. Foucault; history of ideas;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to examine the transformation of psychiatry in Sweden in the early 20th century. At the turn of the century, 1800–1900, a form of psychiatry appeared that in many aspects sought to differentiate itself from the discipline as it had emerged during the previous century. LÄS MER

 2. 2. Entusiasm, skepsis, distans: studier i svensk-tyska förbindelser inom medicinen 1933–1945

  Detta är en avhandling från Department of Medical Ethics, Lund University

  Författare :Nils Hansson; Lund University.; Lunds universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Medicine; History; Physician; Third Reich; Germany; Sweden;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyse Swedish-German contacts in medicine 1933-1945. It shows how the National Socialist German Physicians’ Federation (NSDÄB) tried to strengthen connections with the Swedish medical profession and academic medicine and to spread NS-propaganda to carefully selected Swedish physicians. LÄS MER

 3. 3. Kampen om Kvinnan Professionalisering och konstruktioner av kön i svensk gynekologi 1860-1925

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Ulrika Nilsson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of science and ideas; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; History of science and ideas; history of medicine; science and technology studies; constructions of gender; professionalisation; medicalisation; homosociality; heteronormativity; gynaecology; abdominal surgery; uterine massage; medical images; women s movement; 1860 s-1920 s; Sweden; Karolinska Institutet; Uppsala University; Lund University; Idé- och lärdomshistoria; History of medicine; Medicinens historia; History of medicine;

  Sammanfattning : This thesis investigates how gynaecology was established as a medical speciality in Sweden in the 1860s and onwards. Gender, power, professionalisation and the production of scientific knowledge are central themes. LÄS MER

 4. 4. Sjukgymnasten - vart tog han vägen? : en undersökning av sjukgymnastyrkets maskulinisering och avmaskulinisering 1813-1934

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Anders Ottosson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Physiotherapy; medicine; history; demasculinization; feminization; masculinity; professionalization; strategies; power; physical education; medical gymnastics;

  Sammanfattning : Idag är sjukgymnasten oftast en kvinna, men från början var det ett totalt mansdominerat yrke. På 1800-talet var sjukgymnaster adliga eller högborgerliga män, som i regel också var officerare i svenska armén. LÄS MER

 5. 5. Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år

  Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

  Författare :Anna Wallette; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; view of history; Olof Rudbeck; Jerker Rosén; national identity; Sven Lagerbring; Icelandic Sagas; history writing; History-culture; Carl Grimberg; Erik Gustaf Geijer; Ingvar Andersson; Olof von Dalin; History; Historia;

  Sammanfattning : “The Swedes of the Sagas. A Historiographical Study of the Old Norse Sagas and the Construction of the Viking Age.” This thesis is related to the construction of collective identities, and the search for a common ancestry. LÄS MER