Sökning: "women s movement"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden women s movement.

 1. 1. Kvinnor mot krig : aktioner och nätverk för fred 1914–1940

  Detta är en avhandling från Historiska Media

  Författare :Irene Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sociologi; Sociology; women´s civil rights; civil defence; gas warfare; The Epoch Tidevarvet ; socialdemocratic women; Elin Wägner; peace movement; women´s movement; Collective actions; network; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; Modern historia ca. 1800-1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kvinnor mot krig. Aktioner och nätverk för fred 1914-1940. Syftet med avhandlingen är att undersöka varför och på vilket sätt kvinnor skapade fredsaktioner under första världskriget och mellankrigstiden. LÄS MER

 2. 2. Rural Women in Bangladesh : The Legal Status of Women and the Relationship between NGOs and Religious Groups

  Detta är en avhandling från History of Religions, Lund University

  Författare :Abdel Baten Miaji; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; NGOs; Islamology; Women in Bangladesh; nongovernment institutions; Gender; Rural Bangladesh; Qur an; Legal status of women; Islamists; Bangladeshi girls; Bangladesh; Village women; Islam; Women; Hadith; History of Religion;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Bangladesh är ett av världens folkrikaste muslimska länder. Sedan självständigheten har invånarna – trots politisk oro, massiva naturkatastrofer och utbredd administrativ korruption – upplevt en positiv utveckling, särskilt vad gäller kvinnors utbildning, hälsovård och familjeplanering. LÄS MER

 3. 3. Att förhandla sitt medborgarskap : Kvinnor som kollektiva politiska aktörer i Örebro 1900-1950

  Detta är en avhandling från Arkiv

  Författare :Gunnela Björk; Örebro universitet.; Stockholms universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; History; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; historia; History; citizenship; women s movement; women in local government; women in local politics; social democracy; suffrage; women in trade unions; women s network; philanthropy; Women s Christian Temperance Union; working class women; local history; Örebro;

  Sammanfattning : The dissertation takes its theoretical departure in the concept of citizenship, conceptualised here both as a status, carrying a wide range of rights, and as a practice, involving both obligations and political participation. The investigation focuses on women in local political parties, trade unions, women's organizations for temperance, philanthropy and the franchise, and women's networks in Örebro. LÄS MER

 4. 4. The movement towards birth : A study of women's childbirth self-efficacy and early labour

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska institutet

  Författare :Ing-Marie Carlsson; Högskolan i Halmstad.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Childbirth self-efficacy; early labour; factor analysis; grounded theory; logistics regression; pregnancy; well-being;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to increase the understanding of early labour, the latency phase of labour, based on women’s experiences and ability to handle the situation. Furthermore, the aim was to perform a psychometric testing of an instrument measuring childbirth self-efficacy and to explore the relationships to women´s well-being and number of obstetric interventions and birth outcomes. LÄS MER

 5. 5. Systerskap som politisk handling. Kvinnors organisering i Sverige 1968 till 1982

  Detta är en avhandling från Lund University Department of Sociology P.O. Box 114 SE-221 Lund

  Författare :Eva Schmitz; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; collective consciousness; organizing; Social movement; women´s political action;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den andra vågens kvinnorörelse uppstod i Sverige med Grupp 8 1968 under en växande antikrigsrörelse mot USA:s krig i Vietnam. En ny generation kvinnor gick ut på gatorna och krävde fri abort, gratis daghem, organiserade kampanjer mot kvinnors låga löner och sexuell exploatering. LÄS MER