Sökning: "professionalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade ordet professionalisering.

 1. 1. Att lägga politiken tillrätta kommunala chefers professionalisering

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Ann-Sofie Lennqvist-Lindén; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förvaltningschef; kommun; chefskap; professionalisering; tjänstemannaroll; politik; förvaltning; offentligt etos; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : The desire for many people today is to be professional, and many occupations seek professional status. The idea of a profession has a higher status than a mere occupation; professionals have lot of knowledge and power to decide about their own work and they can also voice opinions about others. LÄS MER

 2. 2. Socionomyrkets professionalisering The professionalisation of social work

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Stina Wingfors S; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; professionalisation; social work; trade union; strategies; exclusion; inclusion; discre;

  Sammanfattning : This is a study of Akademikeiförbundet SSR's (a professional organisation and union of social workers) ambitions to increase the legitimacy of the profession of social work in the period 1958 to 2000. The study is above all an analysis of how a professional collective acts in order to strengthen its social position on the labour market. LÄS MER

 3. 3. Vasaloppet - resan från skidtävling och skidlöpare till produkter och kunder En studie om kommersialisering och professionalisering

  Detta är en avhandling från Stockholm : Handelshögskolan i Stockholm

  Författare :Joacim Larsson von Garaguly; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commercialization; Professionalization; Sports; Non-profit sector; Kommersialisering; Professionalisering; Förändringsprocess; Ideell sektor; Idrottsförening; Sponsring; Legitimitet; Organisationsfält; Institutionell teori; Institutionell logik; Präglingskrafter; Hybridorganisationer; Ambidexterity; Kombinatorisk sektor; Complex Systems – Microdata Analysis; Komplexa system - mikrodataanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Läkare och läkande : läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans

  Detta är en avhandling från Stockholm : Handelshögskolan i Stockholm

  Författare :Johanna Bergqvist; Lund University.; Lunds universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Leech; barber-surgeon; leechcraft; art of healing; perception of disease; professionalization; Middle Ages; Renaissance; history of medicine; archaeology of medicine; medical cultures; occupational ethos; communication of knowledge; craft knowledge; tacit knowledge; läkare; bardskär; laga läkare; läkekonst; sjukdomsförståelse; professionalisering; medeltid; renässans; medicinhistoria; medicinsk arkeologi; medicinska kulturer; yrkesethos; kunskapskommunikation; förtrogenhetskunskap; tyst kunskap; Sverige; Skandinavien; Norden;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines the arts of healing in the area of present-day Sweden dur¬ing the Middle Ages and the Renaissance (ca. 1100–1600 AD). It focuses on secular arts of healing for the body, rather than magical and religious healing or the cure of the soul. LÄS MER

 5. 5. Högre utbildning och arbete med personal- och arbetslivsfrågor - om professionalisering och utveckling av anställningsbarhet

  Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

  Författare :Maria Löfgren Martinsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; arbete med personal- och arbetslivsfrågor; personalvetare; kompetens; graduate employment; Higher education; professional competence; Human Resource work; contextual-didactic perspective; professionalisering; miljöpedagogiskt perspektiv; Human Resource development; anställningsbarhet; employability;

  Sammanfattning : The issue of higher education and its relation to the working life of graduates has been intensely discussed since the beginning of the 1990’s. There have been constant complaints about an alleged mismatch between graduate competence and competence required by potential employers, regardless of field. LÄS MER