Sökning: "professionalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade ordet professionalisering.

 1. 1. Att lägga politiken tillrätta kommunala chefers professionalisering

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Ann-Sofie Lennqvist-Lindén; Örebro universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förvaltningschef; kommun; chefskap; professionalisering; tjänstemannaroll; politik; förvaltning; offentligt etos; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : The desire for many people today is to be professional, and many occupations seek professional status. The idea of a profession has a higher status than a mere occupation; professionals have lot of knowledge and power to decide about their own work and they can also voice opinions about others. LÄS MER

 2. 2. Socionomyrkets professionalisering The professionalisation of social work

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Stina Wingfors S; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; professionalisation; social work; trade union; strategies; exclusion; inclusion; discre;

  Sammanfattning : This is a study of Akademikeiförbundet SSR's (a professional organisation and union of social workers) ambitions to increase the legitimacy of the profession of social work in the period 1958 to 2000. The study is above all an analysis of how a professional collective acts in order to strengthen its social position on the labour market. LÄS MER

 3. 3. Vasaloppet - resan från skidtävling och skidlöpare till produkter och kunder En studie om kommersialisering och professionalisering

  Detta är en avhandling från Stockholm : Handelshögskolan i Stockholm

  Författare :Joacim Larsson von Garaguly; Högskolan Dalarna.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Commercialization; Professionalization; Sports; Non-profit sector; Kommersialisering; Professionalisering; Förändringsprocess; Ideell sektor; Idrottsförening; Sponsring; Legitimitet; Organisationsfält; Institutionell teori; Institutionell logik; Präglingskrafter; Hybridorganisationer; Ambidexterity; Kombinatorisk sektor; Complex Systems – Microdata Analysis; Komplexa system - mikrodataanalys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Läkare och läkande : läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans

  Detta är en avhandling från Stockholm : Handelshögskolan i Stockholm

  Författare :Johanna Bergqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Leech; barber-surgeon; leechcraft; art of healing; perception of disease; professionalization; Middle Ages; Renaissance; history of medicine; archaeology of medicine; medical cultures; occupational ethos; communication of knowledge; craft knowledge; tacit knowledge; läkare; bardskär; laga läkare; läkekonst; sjukdomsförståelse; professionalisering; medeltid; renässans; medicinhistoria; medicinsk arkeologi; medicinska kulturer; yrkesethos; kunskapskommunikation; förtrogenhetskunskap; tyst kunskap; Sverige; Skandinavien; Norden;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Läkekonst är uttryck för våra försök att bemöta och betvinga det svåra som livet ställer oss inför i form av fysiskt och mentalt lidande. Läkekonst formas dock inte bara av våra kunskaper och tekniska framsteg, utan även av grundläggande kulturella värderingar och traditioner. LÄS MER

 5. 5. Högre utbildning och arbete med personal- och arbetslivsfrågor - om professionalisering och utveckling av anställningsbarhet

  Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

  Författare :Maria Löfgren Martinsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; arbete med personal- och arbetslivsfrågor; personalvetare; kompetens; graduate employment; Higher education; professional competence; Human Resource work; contextual-didactic perspective; professionalisering; miljöpedagogiskt perspektiv; Human Resource development; anställningsbarhet; employability;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Relationen mellan högre utbildning och nyutbildade akademikers arbetsliv har diskuterats intensivt sedan början av 1990-talet. Å ena sidan förekommer ständiga klagomål om en påstådd diskrepans mellan den kompetens de nyutbildade besitter och den kompetens som potentiella arbetsgivare kräver. LÄS MER