Sökning: "value-discrimination"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet value-discrimination.

  1. 1. Lärarförbundet, förskollärare och statushöjande strategier - Ett könsperspektiv på professionalisering : The Teachers’ Union, pre-school teachers and status-raising strategies. A gender perspective on professionalisation

    Författare :Paula Berntsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :Union strategies; professionalisation; gender; Teachers’ Union; pre-school teachers; female-dominated professional group; value-discrimination; work-tasks; professional knowledge;

    Sammanfattning : This dissertation concerns the strategies of professionalisation that the Teachers’ Union pursues in order to upgrade pre-school teachers’ work and professional knowledge. Both union actions in general and customary strategies of professionalisation have been criticised for presupposing men as the norm. LÄS MER