Sökning: "officer"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade ordet officer.

 1. 1. Pharmacometric Models to Improve Treatment of Tuberculosis

  Författare :Elin M Svensson; Mats O Karlsson; Maria C Kjellsson; Ulrika S H Simonsson; N. L’Ntshotsholé (Shasha) Jumbe; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :pharmacokinetics; pharmacodynamics; population approach; nonlinear mixed-effects models; multidrug-resistant tuberculosis; bedaquiline; antiretroviral; drug-drug interactions; time-to-event; albumin; Klinisk farmakologi; Clinical Pharmacology;

  Sammanfattning : Tuberculosis (TB) is the world’s most deadly infectious disease and causes enormous public health problems. The comorbidity with HIV and the rise of multidrug-resistant TB strains impede successful therapy through drug-drug interactions and the lack of efficient second-line treatments. LÄS MER

 2. 2. Imagining Urban Gardening Space : An Ethnographic Study of Urban Gardening in Sweden

  Författare :Ida Åberg; Charlotte Fridolfsson; Jörgen Ödalen; Anna Kaijser; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public space; urban gardening; Sweden; post-structuralism; psychoanalysis; ethnography;

  Sammanfattning : Urban gardening is a phenomenon that increasingly occupies the limited space in cities. In discourse, urban gardening is constructed as a positive element and as something that can build a productive environment in urban areas. However, using urban space for gardening raises questions about the delimitations of public space. LÄS MER

 3. 3. Officerskår i förvandling : den svenska arméofficerskårens rekrytering, utbildning och tjänstgöringsförhållanden från 1860-talet fram till 1920

  Författare :Åke Bernström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Militärväsen-- historia -- Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Wargaming in Military Education for Army Officers and Officer Cadets

  Författare :Johan Elg; Philip Sabin; Försvarshögskolan; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; wargaming; wargame; instructor; gamification; game-based learning; buy-in; officer education; officer cadet; Sandhurst; West Point; UK; USA; Sweden; Germany; Japan; game director; krigsspel; utbildningsspel; militär utbildning; officersutbildning; Sverige; USA; Storbritannien; Tyskland; Japan; spelbaserat lärande; brädspel; spel; simulering; Försvarshögskolan; instruktör; Krigsvetenskap; Krigsvetenskap;

  Sammanfattning : Wargaming has been part of military curricula for about 200 years since the introduction of Kriegsspiel, but it is still something of an art form. This thesis attempts to theorise the practice of military educational wargaming, and specifically to explore why such wargaming takes the form it does. LÄS MER

 5. 5. Att se varandra i handling : En jämförande studie av kommunikativa arenor och yrkesblivande för nyblivna fänrikar och lärare

  Författare :Göran Fransson; Staffan Selander; Torlaug Løkensgard Hoel; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; communication; newly qualified; teachers; Second Lieutenants; Commissioned Officer; induction; professionalisation; professional development; the process of becoming; institution; sensemaking; organizational learning; Kommunikation; nyblivna; lärare; fänrik; officer; induction; yrkesintroduktion; professionalisering; professionell utveckling; yrkesblivande; institution; meningsskapande; organisatoriskt lärande; Education; Pedagogik; kommunikation; nybliven; nyexaminera; NQT; lärande; institutionsteori;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe and analyse the process of professionalisation of newly commissioned second lieutenants and newly qualified school teachers. The professionalisation of these two occupational categories is examined from a comparative perspective and concentrates on the communicative conditions and institutional arenas that affect the professionalisation process. LÄS MER