Sökning: "Lena Lennerhed"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Lena Lennerhed.

 1. 1. Frihet att njuta : sexualdebatten i Sverige på 1960-talet

  Författare :Lena Lennerhed; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Gender studies; Genus; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; Sexuella frigörelsen; Sexualitet; Censur; Sexologi;

  Sammanfattning : Diss.... LÄS MER

 2. 2. ”Ett emballage för inälvor och emotioner” : föreställningar om kroppen i statliga utredningar från 1960- och 1970-talen

  Författare :Erika Alm; Sven-Eric Liedman; Lena Lennerhed; Göteborgs universitet Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish Government Official Reports; 1960; 1970; body; sex; gender; intersex; transsexualism; abortion; sterilization; ratification of sex; individual rights; Judith Butler; Elizabeth Grosz; form; matter; materialization; SOU; 1960; 1970; kropp; kön; genus; intersex; transsexualism; abort; sterilisering; fastställande av könstillhörighet; individuella rättigheter; Judith Butler; Elizabeth Grosz; form; materia; materialisering; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas; idé- och lärdomshistoria;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on the polyphonic body politics of modern society, as activated in three Swedish Government Official Reports from the 1960s and 1970s. The analysis takes as its point of departure the assumptions about embodiment and identity uncovered in these reports. LÄS MER

 3. 3. Kroppar i förvandling : Obstetriska och embryologiska samlingar vid Uppsala universitet, ca 1830–1930

  Författare :Helena Franzén; Solveig Jülich; Eva Åhrén; Lena Lennerhed; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; medical collections; reproduction; embryology; knowledge production; obstetrics; Uppsala University; maternity care; history of knowledge; Idé- och lärdomshistoria; History of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : Today, some of Uppsala University’s museums contain old specimens of embryos, fetuses, newborns, and women’s pelves. These have survived from obstetrical and embryological collections assembled in the “age of museum medicine,” when museum collections were central sites of medical research and education, alongside clinics and laboratories. LÄS MER

 4. 4. Debattens vågor : Om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt

  Författare :Anders Frenander; Sven-Eric Liedman; Lena Lennerhed; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; politiska ideologier; kulturdebatt; efterkrigstid; Sverige; intellektuella; ideologiskt klimat; efterskrigstid;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att fostra journalister : Journalistutbildningens formering i Sverige 1944-1970

  Författare :Elin Gardeström; Lena Lennerhed; Bosse Holmqvist; Patrik Lundell; Per Wisselgren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; journalism education; journalism training; journalism apprenticeships; public opinion; freedom of expression; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria; journalistutbildning;

  Sammanfattning : The thesis analyses the interaction between various interests in Swedish society when the existing apprenticeship system for the journalism profession was to be replaced by a formal journalism education programme. The press organisations had a difficult time agreeing on a programme, and the issue was discussed for over 50 years. LÄS MER