Sökning: "participants"

Visar resultat 1 - 5 av 2873 avhandlingar innehållade ordet participants.

 1. 1. Olikhetens praktiker : Adlig begravningskultur i Sverige c:a 1630-1680

  Författare :Alexander C Engström; Mikael Alm; Karin Sennefelt; Svante Norrhem; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Nobility; funeral culture; Sweden; 17th century; practice; status; disparity; material culture; participants; space; sound; hierarchies; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis examines how the nobility created status and disparity through funeral culture in 17th century Sweden. There were significant societal changes throughout the century that made it problematic to reach consensus on status. This makes the funeral culture a fitting lens to study noble practices. LÄS MER

 2. 2. Meningen med att gå i musikterapi : En fenomenologisk studie om deltagares upplevelser

  Författare :Ann-Sofie Paulander; Cecilia K. Hultberg; Gunnar Ternhag; Alf Gabrielsson; Kungl. Musikhögskolan; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Music therapy; Sweden; phenomenology; hermeneutic; life-world; ethics; rituals; meaning experiences; transcendence; time consciousness; present moment; Musikterapi; Sverige; fenomenologi; hermeneutik; livsvärld; etik; ritualer; meningsupplevelser; transcendens; tidsmedvetande; nuet ; musikpedagogik; Music Education;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to illuminate music therapy in Sweden by exploring participant’s experiences of Functionally Oriented Music Therapy (FMT), music therapy grounded on psychodynamic theories and Guided Imagery and Music (GIM). How can adult participants’ experiences of music therapy used as individual treatment, be described from phenomenological perspectives? Theoretical framework is the life-world perspective according to Merleau-Ponty (2005), an ethical perspective according to Ricœur (1992) and a perspective of time consciousness according to Husserl (1991). LÄS MER

 3. 3. Epidemiological Studies on Long Distance Cross-Country Skiers : Participants in the Vasaloppet 1955-2010

  Författare :Ulf Hållmarker; Stefan James; Johan Ärnlöv; Dan Hellberg; Mats Börjesson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Epidemiology; Cohort study; Physical activity; Lifestyle; Prevention; Sports medicine; Cancer; Cardiovascular disease; Mortality; Cardiac arrest; Atrial fibrillation; Myocardial infarction; Stroke; Cross-Country skiing; Vasaloppet; Sweden; Epidemiologi; Epidemiology;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to study the influence of physical activity on health. Risks and benefits of physical activity is of particular interest since there is a global trend of less physical activity among youths and adults. LÄS MER

 4. 4. Ett särskilt perspektiv på högre studier? : Folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet

  Författare :Annelie Andersén; Christina Chaib; Ann-Marie Laginder; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; folk high school; widening participation; social representations; distinctive caracter; university; social identity; liberal adult education; popular adult education; free associations; folkhögskola; breddad rekrytering; sociala representationer; särart; universitet; social identitet; folkbildning; fria associationer; Education; Pedagogik; Education; Pedagogik; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att undersöka folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet. Enligt teorin om sociala representationer är folkhögskoledeltagarnas sociala representationer om högskola och universitet något som skapas socialt och förändras beroende på deltagarnas erfarenheter av högskola och universitet. LÄS MER

 5. 5. INDIVIDUAL GENETIC RESEARCH RESULTS : Uncertainties, Conceptions, and Preferences

  Författare :Jennifer Viberg Johansson; M G Hansson; Pär Segerdahl; Sophie Langenskiöld; Marion McAllister; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Incidental findings; genetic risk information; research participants; risk perception; free choice; framing; conceptions of genetic risk; making sense of genetic risk; preferences for genetic risk information;

  Sammanfattning : This thesis contributes to the ethical discussion on how to handle incidental findings in biomedical research using sequencing technologies from a theoretical and an empirical perspective. Study I and II are theoretical studies that used conceptual analysis. LÄS MER