Sökning: "ritualer"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade ordet ritualer.

 1. 1. När livet oväntat förändras : Föräldrars erfarenheter efter spädbarnsdöd, med särskild hänsyn till ritualers funktion. En religionspsykologisk studie

  Författare :Carin Åblad Lundström; Valerie DeMarinis; Antoon Geels; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; rituals; religious rituals; psychosocial functions; unexpected death; parents; children; SIDS; Spädbarnsfonden; liminoid; time; mixed methods design; ritualer; religiösa ritualer; psykosociala funktioner; oväntad död; föräldrar; barn; SIDS; Spädbarnsfonden; liminoid; tid; mixed methods design; Psychology of religion; Religionspsykologi; Religionspsykologi; Psychology of Religion;

  Sammanfattning : The study examines rituals’ psychosocial functions for Swedish parents with experience of SIDS. Focus is on: the parents’ experience of religious rituals such as funerals; private indivudal rituals such as interaction with things belonging to the child; private collective rituals in the Swedish SIDS Society for parents who have lost an infant through SIDS (Spädbarnsfonden); and, informal and formal help support structures. LÄS MER

 2. 2. Emotioner sociala band och ritualer : En kvalitativ analys av narkotikakarriärer

  Författare :Odd Lindberg; Tom Leissner; Kerstin Söderholm Carpelan; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Emotioner sociala band ritualer narkotikakarriärer; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Social sciences; Socialvetenskap; Social work; Socialt arbete; socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven : Minnesarbete och gemenskap kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd

  Författare :Johanna Dahlin; Peter Aronsson; Axelsson Bodil; Thomas Hylland; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Second World War; Cultural Memory; Ritual; Russia; St Petersburg; Heritage; Uses of the Past; Human Remains; Memory Politics; Andra världskriget; Ryssland; S:t Petersburg; historiebruk; kulturellt minne; ritualer; kulturarv; mänskliga kvarlevor; minnespolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker minnespraktiker kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd, en stad som under namnet Leningrad 1941–44 var belägrad av tyskarna i över två år. På fronterna runt den omringade staden rasade under drygt två år hårda strider. LÄS MER

 4. 4. Förfädernas land : en arkeologisk studie av rituella lämningar i Sápmi, 300 f. Kr-1600 e. Kr

  Författare :Birgitta Fossum; Thomas B. Larsson; Björnar Olsen; Else Johansen Kleppe; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Archaeology; Arkeologi; Arkeologi; samisk; ritualer; järnålder; religion; etnisk identitet; social identitet; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis has been to study the ritual remains from the Sámi region, over an extended period of time. An analysis of when and why they first appeared, followed by a discussion of the changes and the continuity that occurs during this period of time which then is placed in relation to other social, economical and political processes that took place in northern Fenno Scandinavia during the iron age. LÄS MER

 5. 5. In Courts We Trust : Administrative Justice in Swedish Migration Courts

  Författare :Livia Johannesson; Ulf Mörkenstam; Kristina Boreús; Leila Brännström; Karin Borevi; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sweden; asylum; refugee; courts; appeal procedure; administrative justice; immigration policy; rituals; Sverige; asyl; flyktingar; förvaltningsdomstolar; migrationsdomstolar; rättssäkerhet; migrationspolicy; ritualer; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : The research problem this dissertation addresses is how judicial practices generate administrative justice in asylum determination procedures. Previous research on immigration policies argues that when asylum determinations are processed in courts, principles of administrative justice are ensured and immigrants’ rights protected. LÄS MER