Sökning: "ritualer"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet ritualer.

 1. 1. När livet oväntat förändras : Föräldrars erfarenheter efter spädbarnsdöd, med särskild hänsyn till ritualers funktion. En religionspsykologisk studie

  Detta är en avhandling från Uppsala : Teologiska institutionen

  Författare :Carin Åblad Lundström; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; rituals; religious rituals; psychosocial functions; unexpected death; parents; children; SIDS; Spädbarnsfonden; liminoid; time; mixed methods design; ritualer; religiösa ritualer; psykosociala funktioner; oväntad död; föräldrar; barn; SIDS; Spädbarnsfonden; liminoid; tid; mixed methods design; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Psychology of religion; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Religionspsykologi; Religionspsykologi; Psychology of Religion;

  Sammanfattning : The study examines rituals’ psychosocial functions for Swedish parents with experience of SIDS. Focus is on: the parents’ experience of religious rituals such as funerals; private indivudal rituals such as interaction with things belonging to the child; private collective rituals in the Swedish SIDS Society for parents who have lost an infant through SIDS (Spädbarnsfonden); and, informal and formal help support structures. LÄS MER

 2. 2. Emotioner sociala band och ritualer : En kvalitativ analys av narkotikakarriärer

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Odd Lindberg; Örebro universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; socialt arbete; Emotioner sociala band ritualer narkotikakarriärer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kriget är inte över förrän den sista soldaten är begraven Minnesarbete och gemenskap kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johanna Dahlin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Second World War; Cultural Memory; Ritual; Russia; St Petersburg; Heritage; Uses of the Past; Human Remains; Memory Politics; Andra världskriget; Ryssland; S:t Petersburg; historiebruk; kulturellt minne; ritualer; kulturarv; mänskliga kvarlevor; minnespolitik;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker minnespraktiker kring andra världskriget i S:t Petersburg med omnejd, en stad som under namnet Leningrad 1941–44 var belägrad av tyskarna i över två år. På fronterna runt den omringade staden rasade under drygt två år hårda strider. LÄS MER

 4. 4. Förfädernas land en arkeologisk studie av rituella lämningar i Sápmi, 300 f. Kr-1600 e. Kr

  Detta är en avhandling från Umeå : Arkeologi och samiska studier

  Författare :Birgitta Fossum; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :Archaeology; Arkeologi; Arkeologi; samisk; ritualer; järnålder; religion; etnisk identitet; social identitet; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis has been to study the ritual remains from the Sámi region, over an extended period of time. An analysis of when and why they first appeared, followed by a discussion of the changes and the continuity that occurs during this period of time which then is placed in relation to other social, economical and political processes that took place in northern Fenno Scandinavia during the iron age. LÄS MER

 5. 5. In Courts We Trust Administrative Justice in Swedish Migration Courts

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Political Science, Stockholm University

  Författare :Livia Johannesson; Ulf Mörkenstam; Kristina Boreús; Leila Brännström; Karin Borevi; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; asylum; refugee; courts; appeal procedure; administrative justice; immigration policy; rituals; Sverige; asyl; flyktingar; förvaltningsdomstolar; migrationsdomstolar; rättssäkerhet; migrationspolicy; ritualer; statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : The research problem this dissertation addresses is how judicial practices generate administrative justice in asylum determination procedures. Previous research on immigration policies argues that when asylum determinations are processed in courts, principles of administrative justice are ensured and immigrants’ rights protected. LÄS MER