Sökning: "rituals"

Visar resultat 1 - 5 av 146 avhandlingar innehållade ordet rituals.

 1. 1. Customer Rituals : Ethnographic explorations of wine rituals with families and friends

  Författare :Luigi Servadio; Fredrik Nordin; Jacob Östberg; Bernard Cova; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; customer; rituals; value creation; ethnography; företagsekonomi; Business Administration;

  Sammanfattning : Marketers are increasingly adopting rituals as a powerful technique to spur product engagement and enhance customer value creation. From a customer perspective, rituals and value creation may entail broader purposes and meanings that go beyond the company’s intentions. LÄS MER

 2. 2. När livet oväntat förändras : Föräldrars erfarenheter efter spädbarnsdöd, med särskild hänsyn till ritualers funktion. En religionspsykologisk studie

  Författare :Carin Åblad Lundström; Valerie DeMarinis; Antoon Geels; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; rituals; religious rituals; psychosocial functions; unexpected death; parents; children; SIDS; Spädbarnsfonden; liminoid; time; mixed methods design; ritualer; religiösa ritualer; psykosociala funktioner; oväntad död; föräldrar; barn; SIDS; Spädbarnsfonden; liminoid; tid; mixed methods design; Psychology of religion; Religionspsykologi; Religionspsykologi; Psychology of Religion;

  Sammanfattning : The study examines rituals’ psychosocial functions for Swedish parents with experience of SIDS. Focus is on: the parents’ experience of religious rituals such as funerals; private indivudal rituals such as interaction with things belonging to the child; private collective rituals in the Swedish SIDS Society for parents who have lost an infant through SIDS (Spädbarnsfonden); and, informal and formal help support structures. LÄS MER

 3. 3. Att berätta en senneolitisk historia : Sten och metall i södra Sverige 2350-1700 f. Kr

  Författare :Eva Stensköld; Mats Burström; Björn Magnusson Staaf; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Late Neolithic; Flint daggers; Neolithic metal; Mortuary houses; Gallery graves; Passage rituals; Mortuary rituals; Initiation rites; Body modification; Decarnation; Narrative; Archaeology subjects; Arkeologiämnen;

  Sammanfattning : This thesis discusses aspects of how the Late Neolithic society in southern Sweden changed through the use of metal. Particular focus is on how the different categories of the material culture were utilized in this process – the Late Neolithic flint daggers and objects of stone imitating objects of metal. LÄS MER

 4. 4. Embodied Rituals and Ritualized Bodies : Tracing Ritual Practcies in Late Mesolithic Burials

  Författare :Liv Nilsson Stutz; Timothy Taylor; Arkeologi; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; archaeothantology; mortuary archaeology; ritual theory; body theory; practice theory; mesolithic; Archaeology; Arkeologi; anthropologie de terrain; mortuary practices; ritual; Mesolithic;

  Sammanfattning : This thesis explores the ritual dimensions of the mortuary practices in the late Mesolithic cemeteries at Skateholm in Southern Sweden and Vedbæk-Bøgebakken in Eastern Denmark. With a combination of methods and theories that all focus on the ritual practices as action, a new approach to burials in archaeology is proposed. LÄS MER

 5. 5. Hauger som konstruksjoner : arkeologiske forventninger gjennom 200 år

  Författare :Terje Gansum; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; expectations; production of knowledge; graves; barrows; mounds; constructions; rituals; single context;

  Sammanfattning : The production of archaeological knowledge is the main focus in this thesis. Archaeological expectations and praxis is analyzed through the study of barrows. LÄS MER