Sökning: "Myocardial infarction"

Visar resultat 1 - 5 av 515 avhandlingar innehållade orden Myocardial infarction.

 1. 1. Myocardial infarction : Costs and benefits of prevention and treatments

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Lars-Åke Levin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic evaluation; myocardial infarction; costs; costeffectiveness analysis; cost-utility analysis; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This work focuses on economic evaluations of treatment and secondaryprevention in myocardial infarction. The purpose of the study was threefold: To present and discuss a robust method for economic evaluations of medical technologies based on individual clinical studies: to empirically apply the method to treatments and secondary prevention programs at the time of and after myocardial infarction in order thereby to increase knowledge about costs and cost effectiveness of myocardial infarction treatments: and to compare these results with those of other similar studies. LÄS MER

 2. 2. Physical activity and myocardial infarction Epidemiological studies on the association between various types of physical activity and the risk of myocardial infarction, including certain aspects of methodology

  Detta är en avhandling från Stockholm : Reproprint

  Författare :Eleonor Fransson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Physical activity; hypertension; blood lipids; plasma fibrinogen; myocardial infarction; body mass index; recall bias; Physical activity; hypertension; blood lipids; plasma fibrinogen; myocardial infarction; body mass index; recall bias;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to study the associations between physical activity during leisure time, occupational and household work, and established risk factors for cardiovascular disease, as well as the risk of acute myocardial infarction. Methodological aspects concerning the presence of recall bias in epidemiological case-control studies on physical activity and myocardial infarction were also considered. LÄS MER

 3. 3. ST-elevation myocardial infarction studies of outcome in relation to fibrinolysis and ischemia monitoring with on-line vectorcardiography

  Detta är en avhandling från Umeå : Folkhälsa och klinisk medicin

  Författare :Johan Nilsson; Umeå universitet.; [2006]
  Nyckelord :Medicine; Myocardial infarction; vectorcardiography; fibrinolysis; reperfusion; Medicin; kardiologi; Cardiology;

  Sammanfattning : The treatment of acute myocardial infarction (AMI) has undergone a tremendous development during the last decades, and the most important factor is probably the introduction of reperfusion therapy aimed at preventing or limiting the myocardial injury.It is of vital importance that patients with AMI are adequately monitored regarding the development of ECG changes during and after treatment to identify successful or failed reperfusion and to detect episodes of recurrent ischemia. LÄS MER

 4. 4. Myocardial ischemia : As a risk indicator after an episode of unstable angina or non-Q-wave myocardial infarction

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Hans Larsson; Linköpings universitet.; Östergötlands Läns Landsting.; Linköpings universitet.; [1991]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The diagnostic and prognostic value of different noninvasive tests were evaluated in men below 70 years of age admitted to the coronary care unit (CCU) with unstable coronary artery disease (CAD) i.e unstableangina or non-Q-wave myocardial infarction (Ml). A symptom limited exercise test (ET) was performed before discharge in 740 patients. LÄS MER

 5. 5. Women, smoking and myocardial infarction

  Detta är en avhandling från Studentlitteratur AB

  Författare :Ellis Janzon; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; epidemiology; Medicine human and vertebrates ; Smoking cessation; Smoking; risk; Prevention; Trends; Myocardial infarction; Women; epidemiologi; Folkhälsa; Public health; Medicin människa och djur ; Blood pressure; Medicine;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling har varit att försöka avslöja omständigheter och faktorer som hänger samman med att kvinnor fortsätter respektive slutar att röka och att bidra med kunskaper om vilka rökare som är mest sårbara när det gäller risken för att drabbas av hjärtinfarkt. I den officiella sjuk- och dödsorsaksstatistiken framgår det att risken för hjärtinfarkt minskar bland män och kvinnor, både i Sverige och andra industriländer. LÄS MER