Sökning: "Alf Gabrielsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Alf Gabrielsson.

  1. 1. Studies in rhythm

    Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

    Författare :Alf Gabrielsson; Uppsala universitet.; [1973]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

    Sammanfattning : .... LÄS MER