Sökning: "företagsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 1848 avhandlingar innehållade ordet företagsekonomi.

 1. 1. The complex internationalization process unfolded : The case of Atlas Copco’s entry into the Chinese mid-market

  Författare :Mikael Eriksson; Ulf Holm; Mats Forsgren; Rian Drogendijk; Niina Nummela; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; International Business; Internationalization process; Complexity; Process theory; Strategy process; Evolutionary process; Political process; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Despite its contemporary relevance, we still have limited empirical knowledge about the forces underlying complex internationalization processes as when multinational corporations (MNCs) seek to enter new growing markets. Based on a real-time process study comprising ninety interviews and two hundred hours of observation made between 2009 and 2012, Atlas Copco’s entry into the Chinese mid-market was investigated. LÄS MER

 2. 2. Företag i strukturomvandlingen, del I-V

  Författare :Göran Carstedt; Birgitta Isaksson Pérez; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Företagsekonomi allmänt; Industri Sverige; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Avvikelsens mekanismer : Observationer av projekt i praktiken

  Författare :Markus Hällgren; Tomas Blomquist; Nils Wåhlin; Mats Engwall; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Projects; project management; loosely coupled systems; deviations; practice; Projekt; projektledning; löst kopplade system; avvikelser; praktik; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Bakgrund I det närmaste alla organisationer strävar efter att använda sina resurser så effektivt som möjligt. Vad som dock inte diskuterats i någon större utsträckning är att den starkt kopplade komplexa organisationen inte klarar av att bemöta ens den minsta avvikelsen utan att ägna den direkt uppmärksamhet. LÄS MER

 4. 4. Essays on the value relevance of financial statment information

  Författare :Henrik Nilsson; Lars Hassel; Eva Liljeblom; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Equity valuation; stock market; financial accounting; insider trading; Företagsekonomi; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : This thesis consists of an introductory chapter and four self-contained essays on the value relevance of financial statement information.Essay 1: The purpose of this essay is to examine relevance of environmental information from an investor’s perspective. LÄS MER

 5. 5. Applications of organization theory : on problems of the Swedish system of higher education

  Författare :Runo Axelsson; Lennart Rosenberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Högskolan; Sverige; Företag; Organisationslära; Business studies; Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : .... LÄS MER