Sökning: "French literature"

Visar resultat 1 - 5 av 197 avhandlingar innehållade orden French literature.

 1. 1. Para-espaces dans le thtre franais de la priode romantique (1828-1835)

  Författare :Nicolas Manuguerra; Christina Kullberg; Edward Nye; Tim Farrant; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; French literature; theatre; theatre studies; 19th century; drama; romantic drama; romanticism; space; spatiotemporality; para-espaces; threshold; permeability; transition; mediation; stage; offstage; windows; doors; staircase; stairs; balcony; Littérature française; théâtre; dix-neuvième siècle; romantisme; drame; drame romantique; espace; seuil; spatiotemporalité; para-espaces; passage; médiation; transition; frontière; limite; perméabilité; contaminations; scène; hors-scène; teichoscopie; portes; fenêtres; balcons; escaliers; Victor Hugo; Alexandre Dumas; Eugène Scribe; Casimir Delavigne; Jacques Ancelot; René-Charles Guilbert de Pixerécourt; Auguste Anicet-Bourgeois; Frédéric Soulié; Alfred de Vigny; Alfred de Musset; Victor Ducange; Felix Pyat; Auguste Luchet.; Literature; Litteraturvetenskap; Romanska språk; Romance Languages;

  Sammanfattning : This thesis deals with the functions of prevalent threshold-like spaces such as windows, stairs, doors or balconies in theatre plays from the height of the Romantic era in France (1828-1835). The study coins the concept of « para-espaces » (para-spaces) and elucidates the way they mediate between different divisions of the spatiotemporal structure of a play. LÄS MER

 2. 2. Le discours beur comme positionnement littéraire : Romans et textes autobiographiques franςais (2005-2006) d'auteurs issus de l'immigration maghrébine

  Författare :Kenneth Olsson; Maria Walecka-Garbalinska; Bengt Novén; Khalid Zekri; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Beur literature; Beur novel; “banlieue” literature; francophone literature; postcolonial literature; errance; ideological discourse; literary field; Bourdieu; critical reception; discourse analysis; Maingueneau; French; franska;

  Sammanfattning : The subject of this thesis is the contemporary literature written by the sons and daughters of North African immigrant families in France. Its main area of investigation is the place of this literature in the French literary field, in the Bourdieusian sense of the term, and the discursive features which motivate the ethnic based label of “Beur literature”. LÄS MER

 3. 3. Svensk-franska förhandlingar : Bland sprätthökar och franska flugor i svenskt 1700-tal

  Författare :Rickard Karlsson; Angelika Linke; Lars-Håkan Svensson; Marie-Christine Skuncke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; comedy of manners; cultural influence; era of liberty; France; history of culture; history of ideas; moral weeklies; satire; Frankrike; svensk frihetstid; idéhistoria; karaktärskomedi; kulturhistoria; kulturinfluens; moraliska veckoskrifter; moralsatir; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen tar till syfte att närmare förklara hur det i svensk 1700-talslitteratur vanligt förekommande satiriska porträtterandet av en landsman som har låtit sig påverkas av fransk kultur, i seder, språk och mode, på sådant sätt att han har blivit en ”sprätthök”, utgör en kritik av det franska kulturinflytandet. Avhandlingen visar också hur det kritiska förhållningssättet till det franska kulturinflytandet, som kanaliseras i beskrivningarna av sprätthöksfigurens förfranskade later, är inbegripet i diskurser om nationell tillhörighet, kultur, moral och språk. LÄS MER

 4. 4. La Double Conscience. La prise de conscience féminine chez Colette, Simone de Beauvoir et Marie Cardinal

  Författare :Christina Angelfors; Lunds univetsitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Feminist Literary Criticism; French Feminist Theory; Heterosexual Ideology; Patriarchal Ideology; Psychoanalysis of Literature; Sociology of Literature; Women s Oppression; Literature; Litteraturvetenskap; Franska med inriktning mot litteraturvetenskap; French literature;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. L'esthétique didactique de Yasmina Khadra

  Författare :Karl Ågerup; Bengt Novén; Roland Lysell; Philippe Hamon; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES; HUMANIORA; contemporary fiction; politcal novel; realism; reception theory; poetics; aesthetics; discourse analysis; didafiction; Yasmina Khadra; witness literature; Literature; Litteraturvetenskap; French; franska;

  Sammanfattning : Based on three novels by the contemporary Algerian novelist Yasmina Khadra, the study discusses didactic and aesthetic features of the literary text. While essentially set in the Arab world, Khadra’s fiction links to western encyclopaedia and journalistic discourse. LÄS MER