Sökning: "Victorian"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet Victorian.

 1. 1. The Victorian Governess Novel

  Detta är en avhandling från English Studies

  Författare :Cecilia Wadsö-Lecaros; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Victorian governess; didactic fiction; education in literature; women and work in the nineteenth century; nineteenth-century English novel; marginalisation of women; female education in the nineteenth century; English language and literature; governesses in literature; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ämnet för min avhandling är den viktorianska guvernantromanen. I artonhundratalets England var arbetet som guvernant ett av de få yrken som stod öppna för medelklasskvinnor. Genom att arbetsförhållandena ofta var svåra, kom den samtida debatten om guvernanternas eländiga situation att bli livlig. LÄS MER

 2. 2. "Honourable" or "Highly-sexed" Adjectival Descriptions of Male and Female Characters in Victorian and Contemporary Children's Fiction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanna Andersdotter Sveen; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; English language; 19th-century English; adjectives; attributive; British National Corpus; characters; children s fiction; contemporary; corpus linguistics; description; evaluative meaning; female; gender; male; part description; predicative; semantic domains; syntactic function; Victorian; Engelska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; Engelska;

  Sammanfattning : This corpus-based study examines adjectives and adjectival expressions used to describe characters in British children’s fiction. The focus is on diachronic variation, by comparing Victorian (19th-century) and contemporary (late 20th-century) children’s fiction, and on gender variation, by comparing the descriptions of female and male characters. LÄS MER

 3. 3. The Taming of a Viking : August Strindberg, Translation and Post-Victorian Censorship

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lars Liljegren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; August Strindberg; translation studies; descriptive translation studies; imagology; multiple translatorship; reception theory; polysystem theory; post-Victorian censorship; habitus; panopticon.; August Strindberg; translation studies; descriptive translation studies; imagologi; multiple translatorship; receptionsteori; polysystemteori; post-victoriansk censur; habitus; panopticon.;

  Sammanfattning : This dissertation studies August Strindberg’s two-volume collection of short stories, Giftas (1884, 1886) and its first English translation, Ellie Schleussner’s Married (1913). The purpose is to demonstrate that Married deviates from the original in many ways, primarily on the very aspects that were generally associated with the work. LÄS MER

 4. 4. Streetlife in Late Victorian London : The Constable and the Crowd

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Peter Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; London; Victorian London; streetlife; nineteenth century; urbanism; urban history; policing; police constable; performativity; everyday life; behaviour; interaction; traffic; dress; manners; class; crowd;

  Sammanfattning : This study examines the streetlife of London at the end of the nineteenth century from the perspective of behaviour and practice. In reaction to the large number of works on the Victorian city based on a study of literary sources, this thesis takes the approach of analysing social interaction in the street. LÄS MER

 5. 5. Venn and Victorian bishops abroad : the missionary policies of Henry Venn and their repercussions upon the Anglican episcopate of the colonial period 1841-1872

  Detta är en avhandling från Uppsala : Swedish inst. of missionary research [Sv. inst. för missionsforskning]

  Författare :Timoty E. Yates; Uppsala universitet.; [1978]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER