Sökning: "sociolinguistics"

Visar resultat 1 - 5 av 48 avhandlingar innehållade ordet sociolinguistics.

 1. 1. Internationella universitet – lokala språkval Om bruket av talad svenska i engelskspråkiga kursmiljöer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Hedda Söderlundh; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk; Nordiska språk; Scandinavian Languages; Swedish; language choice; code switching; internationalisation; higher education; sociolinguistics; ethnography; attitudes; Svenska; språkval; kodväxling; internationalisering; högre utbildning; sociolingvistik; etnografi; attityder; svenska;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om hur svenska används i den muntliga interaktionen i sex engelskspråkiga universitetskurser i Sverige. Kurserna följs av både svenska och utländska studenter och engelska är det gemensamma språket i undervisningen. LÄS MER

 2. 2. Identity Construction The Case of Young Women in Rasht

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Padideh Pakpour; Uppsala universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Iran; Rasht; intersectionality; sociolinguistics; identity; membership categorisation analysis; social categories; language norms; Iranska språk; Iranian Languages;

  Sammanfattning : This study took place in the city of Rasht, which is the capital of Gilan Province, situated in North-Western Iran. The aim has been to investigate how a group of young Rashti women constitute their identities through their talk-in-interaction, and how they relate to the concept of Rashti, be it the dialect, people living in a geographical area, or a notion of collective characteristics. LÄS MER

 3. 3. "Jag känner mej begåvad bara." Om flerspråkighet och identitetskonstruktion bland ungdomar i ett multietniskt förortsområde "It's simply a gift." Multilingualism and Identity Formation among Young People in a Multiethnic Urban Area

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Tore Otterup; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Second language acquisition; multilingualism; sociolinguistics; identity formation; ambivalence; investment; empowerment;

  Sammanfattning : TITLE: “It’s simply a gift”. Multilingualism and Identity Formation among Young People in a Multiethnic Urban Area. SWEDISH TITLE: “Jag känner mig begåvad bara”. Om flerspråkighet och identitetskonstruktion bland ungdomar i ett multietniskt förortsområde. LÄS MER

 4. 4. "Soy cocinera y camarero". La variación en el nombramiento de las mujeres profesionales en España

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Christel Larsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Female professional designations; European Spanish; gender; linguistic sexism; sociolinguistics; survey; in-depth interviews; Grounded Theory; triangulation;

  Sammanfattning : The overall aim of this dissertation is to generate a theory explaining the variation in the way the Spaniards, particularly the Spanish women, designate female professionals. Three different studies are included, the first one a quantitative survey on how the use of the three main strategies for referring to female professionals (the feminine: la abogada; the common gender: la abogado; lexical modification: mujer abogado) is determined by the sex, the age and the educational level of the speakers. LÄS MER

 5. 5. Phonological Adoption through Bilingual Borrowing Comparing Elite Bilinguals and Heritage Bilinguals

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Swedish Language and Multilingualism, Stockholm University

  Författare :Memet Aktürk-Drake; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; loanword phonology; language contact; bilingualism; second-language acquisition; perceptual salience; language dominance; linguistic variation; sociolinguistics; Turkish; Bilingualism; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : In the phonological integration of loanwords, the original structures of the donor language can either be adopted as innovations or adapted to the recipient language. This dissertation investigates how structural (i.e. phonetic, phonological, morpho-phonological) and non-structural (i. LÄS MER