Sökning: "Franska"

Visar resultat 1 - 5 av 248 avhandlingar innehållade ordet Franska.

 1. 1. Adolescentes abandonnées : Je narrateur adolescent dans le roman français contemporain

  Författare :Malin Isaksson; Barbro Nilsson; Kerstin Munck; Véronique Simon; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; French language; l adolescente dans la littérature; adolescence dans la littérature; récit à la première personne; je narrateur; narrateur non fiable; focalisation; narratologie; perspective analytique intégrant les rapports sociaux de sexe; perspective genre; masculin féminin; stéréotypes masculin féminin; Franska; French language; Franska språket; Romance Languages; romanska språk;

  Sammanfattning : This thesis examines the image of the adolescent girl in contemporary French first-person novels, read from a gender perspective. It is both a thematic and a narratologic study of thirty-two novels (1950-1999), focusing on the use of stereotypical concepts of femininity. LÄS MER

 2. 2. La perception du français oral par des apprenants suédois

  Författare :Monika Stridfeldt; Barbro Nilsson; Ingmarie Mellenius; Paul Touati; Chantal Lyche; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; French language; perception de la parole; reconnaissance des mots; français oral; acquisition de L2; apprenants de français; processus phonologiques; effacement du schwa; liaison; enchaînement; assimilation de sonorité; Franska; French language; Franska språket; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : Swedish learners of French often experience large difficulties in understanding spoken French. Words that the learners know very well when written or when pronounced separately are often hard to recognize in the speech flow. The aim of this study is to examine Swedish learners’ perception of French speech in order to identify the problems. LÄS MER

 3. 3. Svensk-franska förhandlingar : Bland sprätthökar och franska flugor i svenskt 1700-tal

  Författare :Rickard Karlsson; Angelika Linke; Lars-Håkan Svensson; Marie-Christine Skuncke; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; comedy of manners; cultural influence; era of liberty; France; history of culture; history of ideas; moral weeklies; satire; Frankrike; svensk frihetstid; idéhistoria; karaktärskomedi; kulturhistoria; kulturinfluens; moraliska veckoskrifter; moralsatir; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen tar till syfte att närmare förklara hur det i svensk 1700-talslitteratur vanligt förekommande satiriska porträtterandet av en landsman som har låtit sig påverkas av fransk kultur, i seder, språk och mode, på sådant sätt att han har blivit en ”sprätthök”, utgör en kritik av det franska kulturinflytandet. Avhandlingen visar också hur det kritiska förhållningssättet till det franska kulturinflytandet, som kanaliseras i beskrivningarna av sprätthöksfigurens förfranskade later, är inbegripet i diskurser om nationell tillhörighet, kultur, moral och språk. LÄS MER

 4. 4. L’Art du récit court : Pantins et parasites dans les nouvelles de Maupassant

  Författare :Hans Färnlöf; Philippe Hamon; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; French language; Franska språket; French; franska;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Le Miroir historial de Jean de Vignay : Édition critique du livre I (Prologue) et du livre 5 (Histoire d'Alexandre le Grand)

  Författare :Laurent Brun; Anders Bengtsson; Hans Aili; Tania Van Hemelryck; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Vincent de Beauvais; Speculum historiale; Jean de Vignay; Miroir historial; Latin; Middle French; translation; encyclopedia; chronicle; Alexander the Great; critical edition; French language; Franska språket; French; franska;

  Sammanfattning : In the mid-thirteenth century, the Dominican friar Vincent of Beauvais compiled the largest encyclopedia ever during the Middle Ages: the fourfold Speculum maius, whose Latin Speculum historiale became by far its most copied and widespread volume. During the 1320's and early 1330's, Jean de Vignay translated the whole Speculum historiale into French and dedicated the work to the French queen Joan of Burgundy, wife of Philip of Valois. LÄS MER