Sökning: "predicative"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade ordet predicative.

 1. 1. L'Attribut de localisation et les nexus locatifs en français moderne

  Författare :Olof Eriksson; Lars Lindvall; Ebbe Spang-Hanssen; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; nexus; predication; predicative; adnominal-adnexal; locative; prepositional phrase; French language; Franska språket; French linguistics; Franska med inriktning mot språkvetenskap;

  Sammanfattning : The first part of the study (pp. 1-64) deals with the problem of defining the predicative complement. LÄS MER

 2. 2. Lärares dilemman

  Författare :Helge Räihä; Per Ledin; Kajsa Falkner; Jan Anward; Örebro universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; teacher; dilemma; media; trust; derivation; rationality; connective; logical; predicative; modal; Swedish language; Svenska språket; Svenska språket; Swedish Language;

  Sammanfattning : The topic of the present dissertation is teachers’ everyday dilemmas and the use of language to deal with these dilemmas. The concept of dilemma is compared to the concept of risk and the concept of paradox. The theoretical background consists of sociological systems theory and linguistic pragmatic theory. LÄS MER

 3. 3. "Honourable" or "Highly-sexed" : Adjectival Descriptions of Male and Female Characters in Victorian and Contemporary Children's Fiction

  Författare :Hanna Andersdotter Sveen; Merja Kytö; Claudia Claridge; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; English language; 19th-century English; adjectives; attributive; British National Corpus; characters; children s fiction; contemporary; corpus linguistics; description; evaluative meaning; female; gender; male; part description; predicative; semantic domains; syntactic function; Victorian; Engelska; English language; Engelska språket; English; Engelska;

  Sammanfattning : This corpus-based study examines adjectives and adjectival expressions used to describe characters in British children’s fiction. The focus is on diachronic variation, by comparing Victorian (19th-century) and contemporary (late 20th-century) children’s fiction, and on gender variation, by comparing the descriptions of female and male characters. LÄS MER

 4. 4. Predikativadverbialet och dess numeruskongruens i finskan : [The predicative adverbial and its number agreement in Finnish]

  Författare :Ulla Lundgren; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Proformen und Ellipsen : Zur Syntax und Diskurspragmatik prädikativer Anaphern im Deutschen und im Schwedischen

  Författare :Jenny Ström Herold; Tyska; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; pseudogapping; proverb; proform; predicative anaphora; deep surface anaphora; auxiliaries in German; auxiliaries in Swedish; strict sloppy reading; topic drop; VP ellipsis;

  Sammanfattning : This thesis explores different aspects of the syntax and discoursepragmatics of predicative anaphors(i.e. proforms and ellipsis)in German and Swedish. LÄS MER