Sökning: "nitric oxide synthase"

Visar resultat 1 - 5 av 187 avhandlingar innehållade orden nitric oxide synthase.

 1. 1. Nitric oxide in experimental sepsis

  Detta är en avhandling från Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

  Författare :Peter Dahm; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intensive care; Nitric oxide; Sepsis; NO inhalation; Endotoxin; Acute lung injury; ARDS; Nitric oxide synthase; L-NMMA; L-NAME; Anestesiologi; Anaesthesiology; Pigs; intensivvård;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Septisk shock (shock utlöst av blodförgiftning) är en potentiellt dödlig komplikation till infektion med bakterier eller andra mikroorganismer. Inte bara de infekterande organismerna i sig, men också de inflammatoriska system och signalsubstanser som aktiveras, orsaker ett generaliserat inflammatoriskt tillstånd. LÄS MER

 2. 2. Inducible nitric oxide synthase in experimental urinary tract infection

  Detta är en avhandling från Mirjana Poljakovic, Dept of Clinical Pharmacology, Lund University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Mirjana Poljakovic; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Urology; host defense; cell viability; nitrate; lipopolysaccaride; cytokines; sphingomyelinase; mitogen activator protein kinase; nitric oxide; nitrotyrosine; E. coli; cyclooxygenase; urinary tract infection; prostaglandins; urothelium; bladder; kidney; NADPH diaphorase histochemistry; nitric oxide synthase; vävnadskultur; histokemi; cytokemi; Histologi; tissue culture; histochemistry; cytochemistry; Histology; nefrologi; Urologi; nephrology; Infections; Infektioner;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Urinvägsinfektion är en av de vanligaste förekommande bakteriella infektioner hos människa och vid 30 års ålder har var femte kvinna någon gång varit drabbad. 80% av alla urinvägsinfektioner orsakas av bakterien Escherichia coli (E. coli). Urinväginfektion kan ge sig till känna i två former. LÄS MER

 3. 3. Nitric oxide production by the intestinal mucosa during hypoperfusion

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Johan Snygg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nitric oxide; nitric oxide synthase; intestinal epithelium; hemorrhagic shock; cardiac tamponade; septic shock; lower body negative pressure; splanchnic circulation; substrate; laser Doppler;

  Sammanfattning : The present thesis is based on the concept that gastrointestinal blood hypoperfusion is a common phenomenon associated with critical illness. Furthermore, the development of the multiple organ dysfunction syndrome (MODS) is proposed to be initiated by gastrointestinal mucosal barrier dysfunction, allowing intestinal luminal contents to penetrate into the tissue and activate a systemic inflammatory response. LÄS MER

 4. 4. Regulation of inducible nitric oxide synthase - Consequences in experimental models of bladder disease

  Detta är en avhandling från Rebecka Johansson, Department of Clinical and Experimental Pharmacology, Lund University Hospital, SE-221 85 Lund, Sweden

  Författare :Rebecka Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmacy; toxicology; Farmakologi; smooth muscle-myosin heavy chain; Pharmacological sciences; pharmacognosy; farmakognosi; farmaci; actin; BDNF; Rho; aminoguanidine; TNF-alpha; IL-1beta; hypertrophy; differentiation; smooth muscle; bladder; nitric oxide; inducible nitric oxide synthase; toxikologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kväveoxid (NO) är en viktig fysiologisk och patologisk mediator och dess relaxerande effekt på blodkärl upptäcktes i slutet av 1980-talet. Idag vet man att NO ingår i flera olika fysiologiska funktioner såsom blodtrycksreglering, nervcellssignalering och immunförsvar. LÄS MER

 5. 5. Islet constitutive nitric oxide synthase and nitric oxide production. Modulatory effects on insulin and glucagon secretion

  Detta är en avhandling från Björn Åkesson, Department of Pharmacology, Sölvegatan 10, S-223 62 LUND, Sweden

  Författare :Björn Åkesson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; pharmacognosy; Pharmacological sciences; mouse; carbachol; muscarinic agonist; cyclic nucleotides; calcium-fluxes; NOS-inhibitors; in vitro and in vivo; insulin and glucagon secretion; Nitric oxide NO ; constitutive nitric oxide synthase cNOS ; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to elucidate the role of nitric oxide (NO) in the transduction signalling of insulin and glucagon release by stimulating or inhibiting islet endogenous NO-production as well as by using NO donors. Insulin release stimulated by L-arginine, the substrate for constitutive NO-synthase (cNOS)-catalyzed NO-production, was increased by the selective NOS-inhibitor NG-nitro-L-arginine methyl ester (L-NAME) and suppressed by the intracellular NO donor hydroxylamine. LÄS MER