Sökning: "Infektioner"

Visar resultat 1 - 5 av 268 avhandlingar innehållade ordet Infektioner.

 1. 1. Studies on hereditary C2 deficiency: Frequent occurrence of severe infections, atherosclerosis and rheumatological manifestations

  Detta är en avhandling från Department of Medical Microbiology, Lund University

  Författare :Göran Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; serology; Immunology; mykologi; bakteriologi; virologi; Mikrobiologi; mycology; Complement; Complement C2 deficiency; Infectious diseases; Atherosclerosis; SLE; Autoantibodies; GM allotypes; Immunodeficiency state; Medicine human and vertebrates ; Medicin människa och djur ; Microbiology; virology; bacteriology; Immunologi; serologi; Infections; Infektioner;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Komplementsystemet utgör en del av den medfödda immuniteten och är viktigt i försvaret mot angripande mikroorganismer. Ärftlig C2-brist (C2D) är en av de vanligaste bristerna inom komplementsystemet och förekommer i en frekvens av 1: 20 000 hos personer med västerländsk härstamning. LÄS MER

 2. 2. Staphylococcus aureus bacteremia. Serological findings, phenotypic and genotypic characteristics of S. aureus strains

  Detta är en avhandling från Department of Infectious Diseases, Östersund Hospital, S-831 83 Östersund, Sweden

  Författare :Ulf Ryding; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infections; Infektioner; serology; collagen binding protein.; Staphylococcus aureus bacteremia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Infektioner i blodbanan orsakade av Staphylococcus aureus (S. aureus bakteriemi) kompliceras ofta av nedslag i leder, skelett, hjärtklaffar eller inre organ. LÄS MER

 3. 3. Streptococcus pyogenes and its interactions with the human host

  Detta är en avhandling från Ulrika Ringdahl, Bardisangränden 3 E, 226 48 Lund

  Författare :Ulrika Ringdahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infections; mykologi; virologi; bakteriologi; M protein; Streptococcus pyogenes; plasminogen; fibrinogen; phagocytosis; platelet; Microbiology; bacteriology; virology; Mikrobiologi; mycology; Infektioner; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Streptococcus pyogenes Människan är ständigt koloniserad av en mängd olika mikroorganismer. De flesta bakterier är ofarliga och en del av dem är faktiskt nödvändiga för oss, t.ex. de tarmbakterier som hjälper oss att producera vitaminer. LÄS MER

 4. 4. Pathogen-host interactions at the surface of Streptococcus pyogenes

  Detta är en avhandling från KFS AB

  Författare :Patrik Nyberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infektioner; Infections; C3a; LL-37; antimicrobial peptide; GRAB; alpha-2-macroglobulin; proteolysis; SpeB; internalization; virulence; protein F1; Streptococcus pyogenes; fibronectin;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det stora flertalet bakterier som människan kommer i kontakt med är helt ofarliga och i vissa fall även nyttiga, eller till och med nödvändiga för oss. De bakterier som orsakar sjukdom utgör således en liten minoritet, men åsamkar trots det stort lidande och höga kostnader i alla världens länder. LÄS MER

 5. 5. Interactions between streptococcal M proteins and human plasma proteins

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Charlotta Sandin; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infektioner; Infections; innate immunity; Streptococcus pyogenes; phagocytosis resistance;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Streptokocker orsakar flera olika infektioner hos människa såsom halsfluss, svinkoppor och sällsynta livshotande sjukdomstillstånd som blodförgiftning, toxiskt chock syndrom, nekrotiserande fasciit, glomerulonefrit, och reumatisk feber. För att orsaka dessa infektioner måste bakterierna undvika immun-försvaret. LÄS MER