Sökning: "nefrologi"

Visar resultat 1 - 5 av 32 avhandlingar innehållade ordet nefrologi.

 1. 1. Studies of the pathogenesis of hemolytic uremic syndrome and thrombotic thrombocytopenic purpura

  Detta är en avhandling från Department of Pediatrics, Lund University

  Författare :Diana Karpman; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pediatri; Pediatrics; tumor necrosis factor; interleukin 6; von Willebrand factor; apoptosis; lipopolysaccharide; shiga-like toxin; Escherichia coli O157:H7; Hemolytic uremic syndrome; thrombotic thrombocytopenic purpura; Urology; nephrology; Urologi; nefrologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) och trombotiskt trombocytopen purpura (TTP) är allvarliga sjukdomar hos barn och vuxna. HUS kännetecknas av mikroangiopatisk hemolytisk anemi (blodbrist med nedbrytning av röda blodkroppar), trombocytopeni (låga blodplättar) och akut njursvikt. LÄS MER

 2. 2. Studies of the pathophysiology and epidemiology of vasculitis

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Maria Mossberg; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Vasculitis; microvesicles; kinin system; complement system; chemotaxis; receptor-transfer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Prognostic factors in prostate cancer with special reference to the effect of hormonal therapy

  Detta är en avhandling från Department of Urology, Malmö University Hospital, 205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Göran Ahlgren; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Urology; neuroendocrine differentiation; tumour cell proliferation; DNA-ploidy; prostate cancer; prognostic factors; nephrology; Urologi; nefrologi;

  Sammanfattning : We have used image cell analysis to analyse nuclear DNA content on fine needle aspiration biopsies from 96 patients diagnosed to have prostate cancer 1980-81. By stratifying diploid and tetraploid tumours according to a cytometric proliferation index (PI), we suggest a new DNA-classification that is prognostic of death from prostate cancer in multivariate analysis including conventional prognostic factors. LÄS MER

 4. 4. Diagnostic and prognostic value of proteinuria in chronic renal diseases

  Detta är en avhandling från Omran Bakoush, Griffelvägen 46, 245 64, Hjärup

  Författare :Omran Bakoush; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Urology; Hypertension.; Glomerulonephritis; IgM; Albuminuria; Diabetic Nephropathy; nephrology; Urologi; nefrologi;

  Sammanfattning : To the extent that increased urinary protein excretion is an indicator of alterations of the glomerular capillary wall (GCW) and appearance of tubulointerstitial damage, proteinuria can be a good marker of the overall severity of the glomerular and tubulointerstitial damage, and therefore, the prognosis of glomerular diseases. Studies I, II, and III show that it is the type of proteinuria, rather than the degree of albuminuria, that predicts the progression in renal, proteinuric diseases. LÄS MER

 5. 5. Effects of Denervation and Infravesical Obstruction in the Rat Urinary Bladder

  Detta är en avhandling från Department of Urology, Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Tord Berggren; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infravesical obstruction; Lactate dehydrogenase; Atropine; Hypertrophy; Vasopressin; Ultrastructure; Parasympathetic nerves; Smooth muscle; Pelvic Ganglion; Rat Urinary Bladder; Ganglionectomy; Cystometry; Denervation.truction; Urology; nephrology; Urologi; nefrologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Råttans urinblåsa har studerats ur olika aspekter, sedan antingen ett standardiserat avflödeshinder åstadkommits eller hälften av urinblåsans nervförsörjning avlägsnats. Avflödeshindret har åstadkommits genom att en silkestråd knutits runtom urinröret så att det försnävats. LÄS MER