Sökning: "nephrology"

Visar resultat 1 - 5 av 125 avhandlingar innehållade ordet nephrology.

 1. 1. Molecular dissection of the Goodpasture epitope

  Detta är en avhandling från Department of Nephrology, Lund University

  Författare :Thomas Hellmark; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Urologi; autoimmune; anti-GBM nephritis; glomerulonephritis; nephrology; Urology; nefrologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Den viktigaste funktionen för kroppens immunförsvar är att försvara oss mot främmande ämnen, t.ex. bakterier eller virus. Detta försvar är väldigt kraftfullt och interaktioner mellan ett par molekyler kan snabbt komma att omfatta miljontals molekyler och celler. LÄS MER

 2. 2. Long-term outcome of vesicoureteral reflux and reflux nephropathy in adults - clinical and radiological aspects

  Detta är en avhandling från Department of Nephrology, Lund University

  Författare :Jan Köhler; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nefrologi; nephrology; Urology; Adults; antireflux surgery; pregnancy; reflux nephropathy; Urologi; urinary tract infection; vesicoureteral reflux; urography;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Målsättningen med denna studien var att undersöka följderna på lång sikt av bakflöde av urin från blåsa till urinledare (reflux) och av njurärr hos vuxna med hänsyn till: uppkomst av nya njurärr, urinvägsinfektioner, ländsmärta, nedsatt njurfunktion, högt blodtryck, och om utbredningen av njurärr kan förutsäga den framtida utvecklingen av blodtryck och njurfunktion. Ett försök att skilja mellan förvärvade och medfödda njurärr utfördes genom undersökning av den röntgenologiska bilden av ärrskadade njurar och genomgång av resultaten från tidigare utförda njurvävnadsundersökningar medelst mikroskopering (histologi). LÄS MER

 3. 3. Endogenous proteins as markers of glomerular function and dysfunction

  Detta är en avhandling från Department of Nephrology, Lund University

  Författare :Jan Tencer; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; glomerular filter; amyloidosis; glomerulonephritis; glomerular disease; proteins; proteinuria; Urology; nephrology; Urologi; nefrologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Koncentrationer av proteiner i plasma och urin används i ökande utsträckning i diagnostik av njursjukdomar och i studier av den glomerulära barriärens funktion. De viktigaste frågor som behandlats i denna avhandling var: förvaring av urinprover inför efterföljande proteinanalyser, tillämpningar av proteinkoncentrationer i urin och plasma vid hälsa och vid glomerulära (njurcystanets) sjukdomar, samt mätningar av endogena proteiners transport från plasma till urin för beräkningar av den glomerulära kapillärväggens storleksselektiva egenskaper. LÄS MER

 4. 4. Autoimmunity in glomerulonephritis; serological diagnosis and clinical outcome with special reference to Wegener´s granulomatosis and microscopic polyangiitis

  Detta är en avhandling från Department of Nephrology, Lund University

  Författare :Kerstin Westman; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Wegener´s granulomatosis; vasculitis; thyroid peroxidase antibodies; proteinase 3; myeloperoxidase; antineutrophil cytoplasmic antibodies; ANCA; thyroiditis; autoantibodies; glomerulonephritis; microscopic polyangiitis; Urology; nephrology; Urologi; nefrologi;

  Sammanfattning : Autoantibodies of different specificites have been described in association with glomerulonephritis and therefore the aim of this thesis was to improve our knowledge of the different manifestations of autoimmune phenomena which are involved in the glomerulonephritides. Special reference is made to Wegener´s granulomatosis (WG) and microscopic polyangiitis (MP) which are frequently associated with the prevalence of anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA). LÄS MER

 5. 5. Diagnostic and prognostic aspects of anti-neutrophil cytoplasmic antibodies in systemic vasculitis

  Detta är en avhandling från Daina Selga Department of Nephrology, Clinical Sciences, Lund Faculty of Medicine Lund, Sweden

  Författare :Daina Selga; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; Immunologi; serologi; serology; epitope; Wegener s granulomatosis; microscopic polyangiitis; polyarteritis nodosa; capture ELISA; Immunology; anti-neutrophil cytoplasmic antibody; proteinase 3; vasculitis; nephrology; Urologi; nefrologi; Urology;

  Sammanfattning : Primary systemic vasculitis is associated with a high mortality if left untreated and it is essential to make the diagnosis before permanent organ damage has occurred. In this thesis the diagnostic and prognostic significance of anti-neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA) in systemic vasculitis is investigated. LÄS MER